Empo TV

Mye arbeid for å klargjøre Norge for vaksinasjon

Utviklingen av en vaksine som kan bekjempe koronaviruset går fremover. Mandag kom nyheten om at tyske BioNTech og USAs vaksine har vist gode resultater, og det svensk/britske samarbeidet mellom AstraZeneca og Universitetet i Oxford har varslet at resultatene fra siste testfase kan komme før jul. Men spørsmålet som nå melder seg er: Hvilke grupper bør få en eventuell vaksine? Og hvilke grupper bør prioriteres først?

Publisert:

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som har fått i oppgave å legge en plan for koronavaksinasjon i Norge. Fristen for planen er tirsdag 1. desember, og regjeringen vil deretter fastsette prioriteringsrekkefølgen basert på FHIs råd. - Forberedelsene har og planleggingen hos oss involverer rundt hundre medarbeidere under ledelse av Geir Bukholm, sier FHIs overlege, Preben Aavitsland, til Dagbladet. På instituttet foregår vaksinearbeidet innen fem temaer, hvorav det første er tilpassing og implementering av en vaksinasjonsplan. De resterende tre oppgavene er overvåking og oppfølging, kommunikasjon og tilslutt analyse og forskning.

Det andre, og som mange nordmenn er opptatt av, går på anbefaling og prioriteringer for en kommende vaksine. - Vi skal foreslå hvilke grupper som skal anbefales vaksinasjon, og i hvilken prioriteringsrekkefølge, dersom det i starten er knapphet på vaksiner, sier Aavitsland. Han forteller at det er fem typer kunnskap som inngår i grunnlaget for FHIs innspill til regjeringen om prioriteringsrekkefølge:

  • Etiske vurderinger: En gruppe professorer fra flere universiteter gir råd om hvilke etiske prinsipper som legges til grunn for anbefalingene og prioriteringene.

  • Risikogrupper: En intern gruppe utreder hvilke sykdommer som gir økt risiko for alvorlig forløp av coronainfeksjon.

  • Vaksinekunnskap: En intern gruppe samler informasjon om de enkelte vaksinenes egenskaper, for eksempel om de beskytter like godt i alle aldersgrupper. Her tar FHI utgangspunkt i den uavhengige vurderingen som Legemiddelverket gjør.

  • Epidemiologiske scenarioer: En gruppe beskriver epidemien og driver modellering av epidemi-scenarioer med ulike vaksinasjonsstrategier.

  • Samfunnsøkonomiske vurderinger: Et samarbeid med et eksternt firma som vurderer samfunnsøkonomiske resultater av ulike vaksinasjonsstrategier.

- Samlet skal dette gi grunnlag for vårt innspill til regjeringen, sier Aavitsland, som også opplyser at FHI har møter med ulike foreninger og etater som kan komme med deres syn på vaksinearbeidet.

Les hele saken:

DB.no: Dette avgjør hvem som får vaksina først

Publisert av Anders Teslo