Empo TV

Nav starter tettere oppfølging og tilrettelegging

Nav er i gang med å få til enda raskere hjelp med tilrettelegging på arbeidsplassen. Men avdelingsdirektør Jan Erik Grundtjernlien forstår frustrasjonen hos funksjonshemmede som opplever å møte stengte dører når de søker jobb. – Den umiddelbare kommentaren min er at vi som samfunn har en vei å gå og en jobb å gjøre. Her har Nav en rolle, men det er også veldig viktig å påpeke arbeidsgivernes ansvar, sier han.

Publisert:

Handikapnytt.no har i de siste ukene satt søkelyset på hvordan arbeidssøkere med funksjonsnedsettelse blir silt ut allerede før det skal innkalles til intervju. I handkapnytt fortalte Dona Hoxha om hvordan hun først kom inn til jobbintervju da hun sluttet å krysse av i ruten for at hun er hørselshemmet. Rådet om å krysse av der, hadde hun fått av Nav.

Avdelingsdirektøren i Nav understreker at han ikke har gått inn i undersøkelsen og sett på metode, men han tror på tallene. Han snakker om hvordan Nav har «ryddet ganske mye opp i virkemiddelverktøykassa». – Inkluderingstilskuddet skal være enkel saksbehandling og dekke faktiske kostnader. Arbeidsgiveren kan gå inn og søke digitalt, og vi har laget en veileder som ligger på Arbeidsplassen.no og gjør det lettere for arbeidsgivere å orientere seg, sier han. Problemet som likestilling- og diskrimineringsombud Bjurstrøm peker på i intervjuet med Handikapnytt, er at det går for sakte. Den som ansetter en ny medarbeider som trenger tilrettelegging, får ikke støtte og mulighet til å gjøre arbeidsplassen til å ta imot vedkommende i løpet av den tiden som går fra ansettelsen til den nye medarbeideren begynner.

Grundtjernlien viser til statistikken: – Nå er gjennomsnittlig saksbehandlingstid 22 dager, så det er ikke så galt, sier Jan Erik Grundtjernlien. Ventetiden som brukeren opplever, kan virke lang. Ofte begynner folk med å henvende seg til kommunen. Nav forstår at det trengs tettere samarbeid mellom arbeidsøkerne og Nav-kontorene og Navs hjelpemiddelsenntral. – Vi synes vi er kommet ganske mye lenger i å koble hjelpemiddelsentralene i Nav, som er spesialistenheter, tettere og tidligere på i arbeidsoppfølgingen som foregår i det lokale Nav-kontoret. Noen brukere har opplevd at de har gått mange og lange runder i Nav-systemet før kompetansen fra hjelpemiddelsentralen er koblet på som ekspertise i møtet med arbeidsgiverne, innrømmer Grundtjernlien.

Jan Erik Grundtjernlien vil ikke legge opp til noen endring i rådene, av den enkle grunn at slike råd uansett skal tilpasses hver enkelt arbeidssøker og arbeidsgiver. – Om man skal fortelle og hva man skal fortelle om funksjonsevne og behov for tilrettelegging, det må Nav-veilederen kunne gi råd om fra sak til sak ut fra hvordan de kjenner arbeidsmarkedet og arbeidsgiveren fra før, ifølge Grundtjernlien. Noen ganger tror jeg det er lurt å si fra om nedsatt funksjonsevne, andre ganger kan det sikkert være fornuftig å vente, mener han.

Les hele saken: nav lover raskere tilrettelegging på arbeidsplassen

Saken er fra Handikapnytt.no

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen