Empo TV

NFUs leder Tom Tvedt-Æresmedlem i Norges Idrettsforbund.

Under det ekstraordinære idrettstinget 2021 ble Tvedt utnevnt til Æresmedlem av Norges idrettsforbund. Dette er idrettsforbundets høyeste utmerkelse som kan gis til en person som har skapt stor tillit gjennom sitt verv. Han har også gjort et ...

Publisert:

Under det ekstraordinære idrettstinget 2021 ble Tvedt utnevnt til Æresmedlem av Norges idrettsforbund. Dette er idrettsforbundets høyeste utmerkelse som kan gis til en person som har skapt stor tillit gjennom sitt verv. Han har også gjort et særlig fortjenestefullt arbeid på flere områder gjennom sitt livslange engasjement. i norsk idrett. Oddvar Johan Jensen ble også utnevt til æresmedlem.  

Bakgrunnen hans som øverste leder av Norges idrettsforbund og styreverv  gjennom flere år har gitt ham god kunnskap om breddeidrett for den yngre aldersgruppen, samt paraidrett og senere sammenslåingen av NIF med de utviklingshemmedes Spesial Olympics. Gode erfaringer gjennom sitt samarbeid med ulike kulturministre lærte ham også mye om hvorledes vanskelige forhandlinger på det økonomiske plan kan tilveiebringe millionsatsing på norske talenter innen norsk elite-idrett. Men Tvedts iver og standhaftighet har også skapt bråk med påfølgende hets og trakassering gjennom sosiale medier blant annet.  

Da det sist var OL argumenterte Tvedt for hva som var blitt bedre i løpet av de fire årene. Aldri før har noen land gjort et bedre OL enn hva Norge gjorde i 2018. I tillegg har pengene inn i breddeidretten økt betraktelig. I 2018 ble det tildelt 170 millioner kroner direkte til barn, unge og bredde. For 2015 var tallet 146 millioner. (Kilden er NRK.no).

Tom Tvedt har vært medlem av styret i Norges idrettsforbund og har vært idrettspresident. De senere årene har han engasjert seg i å etablere idrettsaktiviteter og idrettsarrangementer for mennesker med utviklingshemning. Han har valgt å satse stor på topp-idrett blant utviklingshemmede, noe som har gitt deltakerne gode skussmål nasjonalt og internasjonalt innad i miljøet. Bredde-idrett og eliteidrett har vært den tidligere presidentens satsningsområder og det har sågar innbrakt mange medaljer av det edle slaget.

Tom Tvedt har vært aktiv i idretten gjennom hele sitt liv og deltatt i ulike roller. Han var aktiv håndballspiller, fast inventar på håndballandslaget. De senere årene har han engasjert seg i å etablere idrettsaktiviteter og idrettsarrangementer for mennesker med utviklingshemning På vegne av alle utviklingshemmede vil Norsk forbund for utviklingshemmede gratulerer Tom Tvedt med velfortjent heder for sin innsats over flere tiår.

Saken er fra Nfunorge.org

nfunorge

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen