Empo TV

Norge skal være vertskap for globalt toppmøte om funksjonshemmede

"Global Disability Summit" er et toppmøte om funksjonshemmede som har som mål å styrke den globale innsatsen mot diskriminering av funksjonshemmede. Det første toppmøtet fant sted i London i 2018, og nå står Norge for tur. Men når det blir, er uklart.

Publisert:

- Vi er nødt til å gjøre det vi kan for å sikre at dette feltet får den politiske oppmerksomheten det trenger og fortjener. Konferansen vil bidra til det, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein til Handikapnytt. Han mener det er viktig med en konferanse om funksjonshemmede nå, ettersom koronapandemien har rammet både denne, og andre samfunnsgrupper hardt.

Det er foreløpig ikke satt noen dato for når Global Disability Summit kan avholdes, og opprinnelig var planen å avholde konferansen neste år. - Pressemelding og alt lå klart da pandemien traff oss. Opprinnelig var planen å gjennomføre arrangementet i april 2021. Men nå beveger situasjonen seg fra uke til uke. Det mest realistiske er kanskje februar 2022. Jeg vil ikke konkludere men målet er å gjennomføre så raskt som mulig, sier Ulstein. Han legger til at han håper at konferansen må arrangeres "i virkeligheten" og ikke bare digitalt.

Men det er ikke bare koronapandemien som skaper problemer foran toppmøtet. For Norge har ikke innført FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) i menneskerettslovverket, og vi har også fått kritikk for andre forhold knyttet til funksjonshemmedes rettigheter. Ulstein mener at konvensjonen kan komme til å bli ett av temaene som tas opp under toppmøtet. - Konferansen vil i hvert fall aktualisere og og skape mer debatt rundt dette konkrete spørsmålet i Norge. Det er bare positivt. Mitt utgangspunkt er at vi skal snakke ærlig om forventningene her hjemme. Å være åpne for at det ikke bare er et glansbilde her i Norge, gir oss mer troverdighet, sier Ulstein.

Hos Norges Handikapforbund er styreleder Tove Linnea Brandvik positiv til at toppmøtet om funksjonshemmede vil avholdes i Norge. Hun er samtidig oppmerksom på at Norge ikke har innført CRPD i lovverket. - Det er nærliggende at dette vil være et opplagt innspill for Handikapforbundet. Konferansen styrker behovet for at Norge inkorporerer CRPD, sier Brandvik, og legger til: - Dette handler om å sette politikk for funksjonshemmede på verdenskartet. Og det vil løfte interessen for dette feltet også i Norge.

Les hele saken: https://www.handikapnytt.no/norge-skal-arrangere-globalt-toppmote-om-funksjonshemmede/

Kilde: handikapnytt.no

Publisert av: Anders Teslo