Empo TV

Ny rapport slår alarm om bly hos barn

I rapporten "The Toxic Truth", som er utarbeidet av organisasjonene PureEarth og Unicef, kommer det frem at ett av tre barn har skadelige mengder av tungmetallet bly i blodet. Det betyr at 800 millioner barn er rammet.

Publisert:

- Det er nesten ikke til å tro. Dette viser at omfanget av barn som blir utsatt er enormt stort, sier Gro Dehli Villanger ved Folkehelseinstituttet. Rapporten omtaler bly som en av de viktigste årsakene til at barn blir syke, og med utgangspunkt i eksisterende studier og rapporter, har forskerne gjort beregninger som opprører både helsemyndigheter og fagfolk. - Dette er skremmende tall. Dette viser at bly fremdeles fremdeles er et stort problem i alle verdens kanter, sier forsker Kam Sripada ved NTNU. Ifølge henne er "The Toxic Truth" den første rapporten som systematisk barns eksponering for bly på verdensbasis.

I de siste 6000 årene har menneskeheten utvunnet og foredlet bly. Det kan brukes på mange områder, og har vært ettertraktet ettersom det har et lavt smeltepunkt. Som en følge av de store helseskadene, har det foregått en nedtrapping av bly i verden i de siste 20 årene, og ett av tiltakene har vært å fase ut bly i bensin. Siden 1995 har det vært en nedgang på utslipp av bly med 90 prosent, men fremdeles finnes det mye bly i verden, bla. i bilbatterier som ikke blir forsvarlig gjenvunnet, i maling, leker og ammunisjon. - Det er spesielt barn i lavinntektsland som er mest utsatt, men rapporten viser også at mange barn i Norge har skadelige mengder bly i blodet, sier Sripada.

Men hvorfor er bly farlig for barn? Vel, blyet hoper seg opp i kroppen over lengre tid, og det etablerer seg som oftest i kroppens beinvev. Men det finnes også i blodet. - Metallet ligner på kalsium og og tar over plassen til kalsium som er viktig i overføring av signaler fra en nerveende til en annen. Slik kan bly påvirke og forstyrre nervesignalene, sier Villanger, som jobber med forskningsprosjektet NeuroTox. Prosjektet skal undersøke om det er sammenheng mellom miljøgifter i mors liv og utviklingsvansker og diagnoser som autisme og ADHD.

Les hele saken: https://www.nrk.no/viten/et-av-tre-barn-i-verden-har-skadelige-mengder-bly-i-blodet_-viser-rapporten-the-toxic-truth-1.15149923

Kilde: nrk.no

Publisert av: Anders Teslo