Empo TV

Om det å være "brannslukker" for å dempe utagerende elever

I 15 år har Mona Larssen Kjærvoll jobbet som vernepleier ved Forsand skole i Sandnes kommune. Selv om hun understreker at skolen er et godt sted å jobbe på. mener hun at helsetjenesten, barnevernet og skolen må samarbeide om å tenke nytt når det kommer til barn og ungdom med traumer eller diagnoser.

Publisert:

- Jeg elsker å jobbe i skolen, men jeg skulle ønske vernepleieren ble enda mer verdsatt på systemnivå. Min status er annenrangs, og det har jeg kjent på i mange år, sier Kjærvoll til nettavisen FriFagbevegelse. Da hun tidligere i år leste nettstedet Fontenes sak om gutten som ikke ville være med å danse, og som truet lærerne med kniv, kjente hun seg igjen i den. - Det Fontene skrev i den saken, det møter jeg hver dag, sier Kjærvoll. For når de ulike tjenestene ikke er rigget godt nok rundt elever som sliter kommer du til kort.

"Gå vekk! Gå vekk!" En morgen hører Mona en elev som har det vanskelig, og hun vil for all del unngå å fjerne eleven, som er en gutt, fra situasjonen. Hun fotfølger eleven, gir ham avstand, men er samtidig tett på. Klassen har gruppearbeid, og eleven er i gruppe med en annen gutt. Men eleven som er urolig virrer rundt i klasserommet. Han slamrer med døra, og napper en bok ut av hendene til en jente. Jenta forslår senere at guttene kan være på gruppe med den, ettersom de arbeider med den samme fortellingen! - Det var vint tenkt, sier Mona og smiler til rause, tålmodige medelever. Og elevene liker henne. Mona spiller kanonball, kommuniserer med tegn til tale til elever som mangler språk. Samt at hun kan navnene på de 140 elevene! Det må nevnes at hun i løpet av dagen blir intervjuet av Fontene.

Selv ønsker Mona å samarbeide med barnevern og barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), og hun opplever at informasjonsflyten er minimal. - Jeg vet ikke hvordan elevene har det utenom skolen. Når vi ikke får jobbet helhetlig og sammen, blir det brannslukking på skolen. Hun har ikke vært involvert i ansvarsgruppemøter for elevene som har det. - Skolen er lærernes arena. Det er ingen kultur for at vernepleierne er med. Jeg som nærmest fotfølger elever får ikke god nok informasjon. På spørsmål fra Fontene om hun ikke kan samarbeide med lærerne, svarer Mona: - De sier til meg, Mona, dette er det du som kan. Men jeg trenger et tverrfaglig team å spille på, hvor vi kan se på læring og behandling.

Les hele saken: Vernepleier: – Skolen er ingen behandlingsarena, men det burde den være | FriFagbevegelse

Kilde: frifagbevegelse.no

Publisert av Anders Teslo