Empo TV

Opprop om lovfesting av miljøterapeuter i skolen

– Det finnes mange gode faglige begrunnelser som tilsier at miljøterapeuter er viktige i skolesektoren, men det finnes ikke et lovfestet krav for dette. Det burde det være, sier Trond Helgheim Spurkeland (36). Med oppropet «Ja til nasjonalt ...

Publisert:

– Det finnes mange gode faglige begrunnelser som tilsier at miljøterapeuter er viktige i skolesektoren, men det finnes ikke et lovfestet krav for dette. Det burde det være, sier Trond Helgheim Spurkeland (36). Med oppropet «Ja til nasjonalt krav til miljøterapeuter i skolesektor» håper vernepleier Trond Helgheim Spurkeland at regjeringen tar grep. Han har derfor startet oppropet «Ja til nasjonalt krav til miljøterapeuter i skolesektor» som på kort tid har høstet mye engasjement.

Nesten 900 har skrevet under, og tallet øker stadig ifølge Spurkeland. Han er selv utdannet vernepleier, men oppropet gjelder  vel så mye for sosionomer og barnevernspedagoger. Det handler om å lovfeste miljøarbeidet i skolen  sier han til Fri fagbevegelse.no

I Stortingsmeldingen for 2019 til 2020 «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO» står det at regjeringen vil styrke det tverrfaglige samarbeidet, og at de vil ha en barnehage og skole som gir muligheter for alle barn og unge – uavhengig av sosial, kulturell og språklige bakgrunn, kjønn, kognitive og fysiske forskjeller. Dette synes Spurkeland høres fint ut. Men for å få til et tverrfaglig løft mener han skoler, barnehager og SFO må ansette miljøterapeuter på lik linje med lærere og barnehagelærere. Slik er det ikke i dag.

– Spurkeland har kontaktet ulike skoler og etterspurt hvilke behov det er for miljøterapeuter. Det virker helt tilfeldig hvor mange miljøterapeuter de har eller om de har noen i det hele tatt. Det finnes mange skoler der ute som er flinke og ansetter miljøterapeuter, men det er ikke et nasjonalt krav, sier han. Det er på tide at politikerne forstår hvilken kompetanse en vernepleier har og hvilken verdi de har for det tverrfaglige arbeidet i skolen, mener vernepleieren. Spurkeland jobber ikke selv i skolen, men i tjenester for utviklingshemmede. Han har derimot blitt mer og mer klar for å bytte beite, men blir skeptisk av alle historiene harn hører.  

– Jeg opplever at dagens struktur er svært tilfeldig. Det er ingen garanti at vernepleierutdannelsen blir vektlagt. Og skulle man bli ansatt, vil oppgavene variere stort. Ikke minst hvilken rolle du får på skolen. Noen miljøterapeuter får et større ansvar. Andre blir behandlet som en ufaglært assistent. Konsekvensene av at det ikke er et nasjonalt krav kan gå utover elevene. Blir lovforslaget gjort gjeldene vil elevene forhåpentligvis  få bedre oppfølging, ønsker Spurkeland. Han ønsker å bli hørt av politikerne for oppropet sitt.

Nyheten er fra Frifagbevegelse.no

https://frifagbevegelse.no/nyheter/opprop-for-flere-miljoterapeuter-i-skolen-far-stor-tilslutning-6.158.757571.343cbf2ab1

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen