Empo TV

Regjeringen slutter å bruke utrykket "ta en for laget"

Både i 2019 og 2018 ble utrykket "ta en for laget" brukt av regjeringen når den oppfordret arbeidsgivere til å ansette flere folk med nedsatt funksjonsevne. Nå er imidlertid utrykket luket ut av regjeringskontorene.

Publisert:

Men hva betyr egentlig utrykket "ta en for laget"? I en kronikk i avisa Klassekampen i 2020 skrev Tove Linnea Brandvik, forbundsleder i Norges Handikapforbund (NHF) og Tamarin Varner, daværende leder i Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU), om utrykkets betydning. "Når du tar en for laget, tar du på deg en byrde for fellesskapet. Det å ansette en person med funksjonsnedsettelse er altså å ta på seg en byrde. Er det rart at inkluderingsdugnaden feiler?"

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (Høyre) sier nå at det er slutt på å oppfordre noen til å "ta en for laget". - Jeg mener det er feil å framstille det som at man tar en for laget. Mange i målgruppa for inkluderingsdugnaden er kjemperressurser for arbeidsgivere, sier Isaksen til Handikapnytt. Han forteller at regjeringen har mottatt kritikk på hvordan den omtaler mangfold i arbeidslivet. - Absolutt. Vi har hørt på deres innspill og tatt til oss den kritikken. For en ressurssterk person ble det ikke oppfattet som et positivt budskap at "nå skal vi gi deg en jobb". Derfor var det riktig å justere, sier han. Han minner imidlertid om at det alltid vil være mennesker som trenger mye tilrettelegging og lønnstilskudd. - Målgruppen er veldig mangfoldig. Om man er siviløkonom i rullestol og en rusmisbruker med 15 års tomrom på CV-en er det eneste man har til felles at man møter barrierer i arbeidslivet.

- Det var på tide, sier Gabriel Wilhelmsen Hoff. Han er 1. nestleder i NHFU, og mener at den endrede retorikken kommer til sin rett når regjeringen snakker direkte til arbeidsgivere om hva som forventes av dem. Og selv om "ta en for laget"-uttrykket er lagt død, mener Hoff at det fremdeles gjenstår en del spørsmål. - Politikerne er flinke til å endre måten de snakker på. Men betyr dette at de også endrer måten de tenker på? Er dette bare en endring i talemåte, eller er det også en gjennomgående endring i politikken. Og hvis det siste er tilfelle, hva mener de arbeidsgiverne skal gjøre nå? Hoff trekker fram noe Trine Skei Grande (Venstre) sa da hun var likestillingsminister. - Hun begynte å bruke ordet "funksjonsvariasjon". Og det er jo flott, men det var fortsatt tydelig for mange av oss at hun ikke forsto hva begrepene handler om og hvor vi vil med dem.

Les hele saken: Endrer ordbruken etter kritikk – skal ikke lenger «ta en for laget» (handikapnytt.no)

Kilde: handikapnytt.no

Publisert av: Anders Teslo