Empo TV

Samferdselsministeren vurderer å forby el-sparkesykler på fortau

Norges Handikapforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Norges Blindeforbund har krevet at samferdselsminister Knut Arild Hareide skal forby bruk av elektriske sparkesykler på fortau. Bakgrunnen for kravet er gjentatte eksempler på at ...

Publisert:

Norges Handikapforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Norges Blindeforbund har krevet at samferdselsminister Knut Arild Hareide skal forby bruk av elektriske sparkesykler på fortau. Bakgrunnen for kravet er gjentatte eksempler på at de elektriske sparkesyklene har ført til ulykker, fare og sterk ulempe for både synshemmede og bevegelseshemmede.

Hittil har myndighetene nøyd seg med å pålegge el-sparkesyklene å vise aktsomhet ved å kjøre langsomt når de passerer fotgjengere. Men nå varsler samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) kraftigere lut. – Jeg er dypt bekymret over ulykkesutviklingen på el-sparkesykler og andre små elektriske kjøretøy, og de konfliktene vi ser med gående, sier Hareide i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet. – Selv om vi har strammet inn og tydeliggjort regelverket ønsker vi å gjøre ytterligere grep slik at tryggheten og fremkommeligheten både for de som bruker dem og andre trafikanter skal bli ivaretatt, legger han til. Det nye lovforslaget består av en promillegrense, forbud mot å kjøre på fortau, hjelmpåbud for de yngste og en aldersgrense på 12 år.  

– Vi kan ikke ha det slik at gående skal føle seg utrygge på et fortau. Kjøring med elsparkesykler på fortau skal skje på de gåendes premisser, men vi ser at dette premisset ofte ikke følges. Derfor vil vi nå utrede et forslag om forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelvei, sier Hareide.

Statens vegvesen støtter Samferdselsdepartementet med å utrede saken før det gjennomføres høring. Det arbeides med sikte på å kunne ha nødvendige lovendringer på plass i løpet av våren 2022.

Magnhild Sørbotten leder forbundets samferdselsnettverk og har hatt en sentral rolle med å fronte NHFs klager på fenomenet elektriske sparkesykler overfor myndighetene. Som regionsleder for Oslos avdeling av Handikapforbundet har hun hatt en sentral oppgave i arbeide med å innføre reguleringer av trafikken med el-sparkesyklene. Hun er ganske fornøyd med Hareides nye tiltakspakke. – Det er flott at Hareide nå snur og er tydelig på at han ser våre utfordringer. Forbud på fortau er kjempeflott, men det trengs også på rene gangveier, uttaler hun til Handikapnytt.

Også Norges Blindeforbund er glad for at Hareide strammer til:

– Dette har vi ventet på lenge. Jeg håper dette kan besluttes snart så vi igjen kan gå trygt på fortauene, uttaler forbundsleder Terje André Olsen til Handikapnytt.

Saken er fra Handikapnytt

Les saken her: strammer grepet om sparkesyklene

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen