Empo TV

Statsbudsjett som skuffer de funksjonshemmede og opprettholder utenforskapet

Norges Handikapforbund (NHF) kaller Solbergregjeringens statsbudsjett for en oppskrift på diskrimineringen av de funksjonshemmede. Et av tiltakene for likestillling som savnes, er tiltak for arbeidsledigheten og tiltaksplasser for mennesker som ...

Publisert:

Norges Handikapforbund (NHF) kaller Solbergregjeringens statsbudsjett for en oppskrift på diskrimineringen av de funksjonshemmede. Et av tiltakene for likestillling som savnes, er tiltak for arbeidsledigheten og tiltaksplasser for mennesker som lever med nedsatt funksjonsevne og ønsker å komme seg i jobb.  

Kommentarer fra NHF kan leses i Handikapnytt. Regjeringen som gikk av tirsdag 12. oktober får få positive ord der. At politikk er penger har vi fått erfare de siste 8 årene. Fordeling av budsjettmidler handler også om prioriteringer og nok en gang, har regjeringen latt være å satse på å bygge ned diskriminerende barrierer som holder de funksjonshemmede utenfor. Dette budsjettet skaper verken trygghet i tilværelsen eller deltakelse i samfunnet som en sikkerhet. NHF nevner en rekke punkter der det er dokumentert behov for politisk innsats, men hvor tiltakene ikke kommer.

Prioritering av kommunale tjenester, som skoler der blant annet universell tilgjengelighet for barn og unge er mangelfull. Kulturen for borgerstyrt personlig assistanse (BPA) og assistanse for sync- og hørselshemmede kunne ha vært bedre. Det som likevel er helt sikkert er at det kommer en ny erklæring, et nytt revidert budsjett med den nye AP- SP- regjeringen. Statsministeren kunne fortelle at «Årets statsbudsjett er et stramt budsjett med lavere oljepengebruk enn tidligere år. Vi var derfor redde for at det skulle komme enda større kutt enn det vi ser, kunne hun fortelle i en pressemelding til Funksjonshemmedes fellesorganisasjon(FFO).

I denne organisasjonen er også skuffelsen stor. De kritiserer særlig kutt og innstramninger som rammer mennesker med behov for helsetjenester, hjelpemidler og praktiske støtteordninger. Det blir likevel understreket at flere nyheter fra budsjettet oppfattes positivt. Gla-´sakene er for eksempel styrking av skolehelsetjenesten og psykisk helse for barn og unge.

Les hele saken her NHF har publisert en kommentar til budsjettet på sine egne nettsider.

Saken er fra Hanadikapnytt

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen