Empo TV

Thomas tjener 12 kroner i timen og risikerer lønnskutt

Thoms Reine, 21 er fra Larvik og har Downs. Han jobber på et dagsenter med ulike småjobber. I det siste har han pakket smittevernsutstyr. Thomas er stolt over hver krone han tjener og trives med jobben Han kan tjene nesten 1 100 kroner i måneden ...

Publisert:

Thoms Reine, 21 er fra Larvik og har Downs. Han jobber på et dagsenter med ulike småjobber. I det siste har han pakket smittevernsutstyr. Thomas er stolt over hver krone han tjener og trives med jobben Han kan tjene nesten 1 100 kroner i måneden avhengig av hvor mye han deltar. Utviklingshemmede kan fram til 1. januar 2022 tjene 42 000 kroner i året ved siden av uføretrygden de mottar.

Det var den forrige Solberg-regjeringen og den nåværende Støre-regjeringen som foreslo å kutte i lønningene til uføre. Støre-regjeringen (Ap og Sp) videreførte Solberg-regjeringens forslag om kutt i fribeløpet til uføre da de leverte sine forslag til budsjettendringer i forrige uke. SV, Rødt og Frp er motstander av den nye ordningen. Med den nye ordningen vil du få uføretrygden din redusert med drøye 14.000 kroner dersom du tjener 42.560 kroner. Utviklingshemmede som ikke er VTA- ansatt utgjør 80% av denne sårbare gruppen som blir trukket i lønn ved kommunenes ulike dagtilbud

Moren til Thomas, Kari Reine er jurist og har tidligere jobbet i NAV. Hun mener regjeringen skaper et komplisert byråkrati fordi pårørende må rapportere den månedlige inntekten til sine utviklingshemmede barn. Thomas' forventede årsinntekt må justeres måned for måned avhengig av hvor mye 21-åringen tjener. I verste fall kan han få et etterbetalingskrav på flere tusen kroner, som er et betydelig innhogg i en månedlig uføretrygd på 19.000 kroner, sier Reine.

Til høsten skal Thomas flytte i egen bolig sammen med 11 andre ungdommer. Han jobber så ofte han kan på kommunens dagtilbud der han kan tjene opp til 300 kroner i uken. Han sparer og ønsker å bli mer økonomisk selvstendig. Denne mestringslønnen betyr mye for Thomas, mener Kari Reine som selv er ufør.

Pårørende i hennes posisjon som er uføre blir også hardt rammet av regjeringens kuttforslag. Som pårørende med omsorgslønn for særlig tyngende omsorgsarbeid på privat basis får et mindre skattepliktig beløp for innsatsen. Er du pårørende og ufør, vil du få redusert uføretrygden dersom det nye forslaget blir en realitet.

– Man straffer dem som er syke. Hvis man hadde vært pårørende i full jobb, ville dette beløpet kommet i tillegg til vanlig lønn. Er man derimot syk og ufør, blir man trukket i uføretrygd. Det er en uholdbar forskjellsbehandling, sier Reine. Hun påpeker at å være pårørende for utviklingshemmede ikke er en jobb man kan si fra seg, og er et tungt ansvar og byrde man har uansett.

– Det er dypt urettferdig og spesielt graverende siden dette rammer familier som trenger hjelp fra helse- og omsorgssektoren, sier Reine.

Både Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og Arbeidsgiverforeningen for vekst- og attføringsbedrifter (ASVL) foreslo å likestille VTA i statlig og kommunal regi slik at også personer som Thomas Reine kunne tjene inntil 1 G uten å få avkortet trygden. I lovforslaget fra tidligere i høst skrev departementet at de ville vurdere dette spørsmålet i et eget løp.

Saken er fra Nettavisen

nettavisen.no/okonomi/thomas-21-tjener-12-kroner-timen-na-far-han-lonnskutt-av-regjeringen-dette-er-dypt-urettferdig/s/12-95-3424206077

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen