Empo TV

Tilbyr høyere utdanning til utviklings­hemmede

Høyere utdanning i  menneskerettigheter, kulturfag, forskningsmetode og samfunnsfag er fag som  VID vitenskapelige høgskole (VID) har i samarbeid med Norsk Forbund for utviklingshemmede (NFU) og Oslo kommune. De har fått innvilget støtte til pilotprosjektet «Høyere utdanning for personer med utviklingshemming» fra Stiftelsen Dam. Personer med utviklingshemming har per i dag ikke et reelt tilbud om høyere utdanning etter videregående skole. Pilotprosjektet som VID nå blir en del av, blir dermed det første i rekken av det som rektor Bård Mæland håper vil føre til flere tilbud og prosjekter i årene som kommer.

Publisert:

Utrolig viktig og veldig gøy, mener VID-rektor Bård Mæland. — Vi håper selvsagt å kunne gå litt foran og bane vei for andre utdannings-institusjoner, både universiteter og høgskoler. Heldigvis har vi, særlig de siste årene, sett at personer med kognitive funksjonsnedsettelser har tilgang til flere arenaer i samfunnet. Nå er det på tide at også muligheten til å utdanne seg videre etter videregående skole blir tilgjengelig, sier Mæland engasjert.

Det er høgskolelektor ved VID, Anna Chalachanová, som vil være den som får ansvar for den daglige gjennomføringen av prosjektet, i samarbeid med prosjektleder, professor ved VIDs masterutdanning i medborgerskap og samhandling, Inger Marie Lid.

I hovedsak er planen at studiet skal bestå av en opplæring i menneskerettigheter, kulturfag, forskningsmetode og samfunnsfag, men Lid understreker at ikke alle detaljene er på plass ennå. — Vi vil bidra til å bygge opp positive forventninger til personer med utviklingshemming som lærende mennesker som kan ha glede og utbytte av høyere utdanning. Veien vil bli til litt mens vi går, sier Lid.

VID har lenge ønsket å utvikle et slikt tilbud, og har samarbeidet med Oslo kommune, Nord universitet og prosjektets prosjektgruppe om dette siden 2018.

Inger Marie Lid sier at det er på høy tid at også personer med utviklingshemming får tilbud om høyere utdanning. — Høyere utdanning har en egenverdi fordi man får mulighet til å utvikle seg som menneske gjennom å ta til seg ny kunnskap. Samtidig har utdanning også mye å si når det gjelder å være kvalifisert til ulike yrker, sier prosjektlederen. Prosjektgruppen består av fagmiljøer og personer med kompetanse på vernepleie og medborgerskap, og som kan bidra til å skaffe arbeid etter endt utdanning.

Utviklingen av det pedagogiske og faglige opplegget er grunnleggende for prosjektet. Både universell utforming av læring og individuell tilrettelegging er viktige forutsetninger for å lykkes. Innenfor rammen av dette prosjektet vil det legges vekt på følgeforskning gjennom medvirkning i forskning og evaluering gjennom dialog. Nord Universitetet er en viktig samarbeidspartner her, understreker Lid.

Rektor Bård Mæland ser frem til å få prosjektet skikkelig i gang. — Dette er noe man har klart å få til i flere andre land, og da bør det absolutt være mulig å få til også i Norge. VID har et særlig søkelys på mennesker som er i krevende situasjoner i forhold til resten av samfunnet. Da føles det ekstra flott å stå i front for et prosjekt som dette, sier rektoren.

Saken er fra khrono.no:

Skal tilby høyere utdanning til personer med utviklingshemming

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen