Empo TV

Tolga brødrene krever 1,5 millioner fra stat og kommune

Brødrene Lars Peder (36) og Magnus Holøyen (27) var altfor lenge stemplet som utviklingshemmede. Tolga kommune, der brødrene bodde fikk overført flere millioner fra den statlige støtteordningen for å ivare ta brødrenes helse og omsorg. De to ...

Publisert:

Brødrene Lars Peder (36) og Magnus Holøyen (27) var altfor lenge stemplet som utviklingshemmede. Tolga kommune, der brødrene bodde fikk overført flere millioner fra den statlige støtteordningen for å ivare ta brødrenes helse og omsorg. De to brødrene fikk tillegg en verge mot sin vilje og uten begrunnelse i loven Derfor havner saken i rettsapparatet, i følge brødrenes advokat Nicolai V. Skjerdal.

Flere aviser skrev i oktober 2018 om at tre brødre fra Tolga i Hedmark uten å vite det hadde vært registrert som utviklingshemmet siden 2012-2013. Etter en utredning fikk den ene av brødrene diagnosen moderat psykisk utviklingshemming i 2014. I februar 2018 ble det fastslått i en utredning at de to andre brødrene ikke er psykisk utviklingshemmet likevel. Ufrivillig ble de satt under vergemål av Fylkesmannen i Hedmark. Uretten som er begått må erstattes og derfor krever brødrene inntil 500 000 kroner hver fra kommunen, og inntil en million fra staten.

Advokaten til brødrene hevder i følge VG ar– Essensen i saken er at vi står overfor alvorlig krenkelser som følge av ulovlig myndighetsutøvelse, hvilket bør medføre ansvar der ansvaret hører hjemme. Tolga-brødrenes advokat mener at saken reiser viktige spørsmål som har betydning også for liknende saker. For det første er det et spørsmål om «reparasjons-erstatning» basert direkte på Den europeiske menneskerettskonvensjonen. For det andre er det et spørsmål om kommunen kan holdes ansvarlig og gi erstatning for krenkelser som strider mot menneskerettigheter. – Gjennomgangen medførte av 255 vergemål har blitt opphevet. Departementet arbeider med regel-verksendringer for å gjøre det tydeligere at ordinære vergemål skal være frivillige. Justisdepartementet sier til VG at brødrenes sak bidro til en viktig opprydning om vergemål. Det er i etterkant gjort mye for å hindre tilsvarende feil i fremtiden.

Hentet fra: vg.no

Les hele saken: http://vg.no/nyheter/innenriks/i/866E4r/tolga-broedre-til-sak-mot-stat-og-kommune

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen