Empo TV

Tom Tvedt mener NRKs sexguide ekskluderer funksjonshemmede

- Er du 20 år og har en funksjonsnedsettelse, og ser disse stillingene, så kan det være at du ikke får til én av dem. Og ingen av de avbildede har noen tydelige nedsettelser. Ikke en eneste en. Man blir holdt utenfor, mener Tvedt.

Publisert:

- NRK skal drive opplysning for hele folket, og når de da utestenger en så stor gruppe, blir det en bekreftelse på kunnskapsløshet, mener den tidligere idrettspresidenten. - NRK har vært flinke til dette før. Nå utfordrer jeg dem til å løfte problematikken en gang til, avslutter han.  Antall rullestolbrukere ligger, ifølge NAVs hjelpemiddelsentral på rundt 50.000. Tallene er basert på NAVs tall for utlån av hjelpemidler. Noen bruker stol hele tiden, andre har den som avlastning.

Et vanlig anslag er at 15 prosent av befolkningen har en eller annen funksjonsnedsettelse, det være seg bevegelseshemming, nedsatt syn eller hørsel eller psykososiale funksjonsnedsettelser. Det er viktig å presisere at tallene avhenger av hvordan man definerer funksjonsnedsettelse i skolen og arbeidslivet. Kilde Norges Handikapforbund

  • 80 prosent av grunnskolene i Norge er ikke tilgjengelige for funksjonshemmede.
  • 3 av 4 elever med spesialundervisning får dette utenfor ordinær klasse.
  • Personer med nedsatt funksjonsevne har 4,5 ganger høyere sjanse for å være i arbeid dersom de har tatt høyere utdanning.

43 prosent av personer med nedsatt funksjonsevne er sysselsatt, mot 74 prosent i befolkningen generelt.

I 2015 er andelen med nedsatt funksjonsevne som står utenfor arbeidslivet, men som ønsker jobb på 27 prosent, eller tilsvarende ca. 87 000 personer.

Redaksjonssjef for dokumentar og samfunn i NRK, Reidar Kristiansen, sier til Dagbladet at det så langt har kommet inn nærmere hundre klager på spesialen. Klagene går i hovedsak på at NRK utfordrer rammene for samfunnsoppdraget, at bildene oppfattes som støtende, og at de publiseres på forsiden. Samtidig avslører han overfor Dagbladet at hele 898.000 unike brukere har besøkt guiden siden den ble lansert i helga.

Saken er fra Dagbladet

dagbladet.no/kultur/raser-mot-nrks-sexguide/73911084

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen