Empo TV

Trygdeoppgjøret: Minstepensjonister og uføretrygdede får litt økte satser