Empo TV

Ulovlig tvang da utviklingshemmede fikk beroligende

Gjøvik kommune startet vaksinasjon av utviklingshemmede i midten av april.  Det var i denne forbindelsen at Statsforvalteren (fylkesmannen) i Innlandet fikk vite at to personer med utviklingshemming ble gitt beroligende medikamenter før de ...

Publisert:

Gjøvik kommune startet vaksinasjon av utviklingshemmede i midten av april.  Det var i denne forbindelsen at Statsforvalteren (fylkesmannen) i Innlandet fikk vite at to personer med utviklingshemming ble gitt beroligende medikamenter før de fikk koronavaksine. Ifølge tilsynet ble de to gitt beroligende medikamentert for å unngå ventet motstand. Helsehjelp skal så langt som mulig være i overensstemmelse med pasientens selvbestemmelsesrett hvilket ikke ble gjort i denne sammenhengen.

Kommunens tjenesteleder Karin Buflflaten sier til NRK at de hadde rådført seg med statsforvalteren før vaksineringen mot Covid-19 for ikke å gjøre feil i forhold til regelverket. Regelverket sier at bruk av tvang styres av lov om pasient- og brukerrettigheter. Statsforvalterens konklusjon er at Gjøvik kommune gjennom sine systemer ikke sikrer at helsehjelp til alle personer uten samtykkekompetanse gis med gyldig rettsgrunnlag. Helsehjelpen skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet og selvbestemmelse. Når det ikke er fattet vedtak om tvang er det foregått et regelbrudd. Det ble ikke fattet vedtak om tvang i tilfellet med de to utviklingshemmede pasientene på Gjøvik .

Det er ulovlig bruk av tvang, mener fylkeslege Harald Vallgårda. Det kan være lov å gi helsehjelp selv om pasienten motsetter seg, men da må unnlatelse av helsehjelpen føre til vesentlig skade for pasienten og hjelpen anses som nødvendig. Helsemyndighetene på Gjøvik sier at de begrunnet sin vurdering ut fra at vaksinasjon er frivillig, men at kommunen samtidig følger opp nasjonale anbefalinger med ønske om at flest mulig av innbyggerne skal være vaksinert.

– Vi vaksinerer de som sier ja og de vi antar ville sagt ja hvis de hadde visst hva de takker ja til. Vi diskuterte i forkant hva som skulle til for at brukerne skulle få gode opplevelser og da var premedisinering et av tiltakene som ble vurdert som nødvendig for enkeltpersoner, sier lederen for helsetjenester i kommunen. Hun sier at motstand mot vaksinering mot Covid 19 anses ikke å være grunnlag for å bruke tvang dersom pasienten ikke vurderes å  være i risikogruppen eller har underliggende sykdommer. Ansvarlig helsepersonell har opplevd store etiske dilemmaer når spørsmålet om vaksinering til personer med utviklingshemming R

Generalsekretær Hedvig Ekberg i Norsk forbund for utviklingshemmede sier at behandling av personer uten samtykkekompetanse er et omstridt tema. Hun sier til NRK at lovgivningen om pasient- og brukerrettigheter skal sikre den enkeltes rettigheter. Ekberg sier Norsk forbund for utviklingshemmede kjenner til flere hendelser der det er brukt tvang i forbindelse med restriksjoner under koronapandemien. Istedenfor å bruke tvang må det skapes tillitt og gjøre det mulig å utgøre helsehjelp. Hun sier også  at koronavaksinasjon har  har skapt diskusjon i miljøet  når det jelder bruk av tvang.

– Noen leger mener det ikke skal gis vaksine hvis det må tvang til. Det har vært pårørende som mener det motsatte – at det er så viktig å ta vaksine at tvang er riktig, forteller Ekberg.

Saken er fra nrk.no/innlandet

NRK: Gjøvik kommune brukte ulovlig tvang