Empo TV

Uvisst når CRPD kommer inn i norsk lov

FNs lov om menneskerettigheter for funksjonshemmede ble inkorporert i Regjeringens egen politiske plattform. Men når CRPD blir tatt inn i det norske lovverket kunne justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) ikke svare på. Det var SVs representant på ...

Publisert:

FNs lov om menneskerettigheter for funksjonshemmede ble inkorporert i Regjeringens egen politiske plattform. Men når CRPD blir tatt inn i det norske lovverket kunne justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) ikke svare på. Det var SVs representant på stortinget, Andreas Sjalg Unneland som stilte spørsmålet om når loven om rettigheter for mennesker med funksjonsnedsettelser skal komme og hvordan.

Justis og beredskapsministeren viste til at det var Kultur- og likestillingsministeren som har det overordnede ansvaret og skal følge opp CRPD- lovforslaget. Unneland ville ha en tidsplan for når lovverket kan sikre at enkeltpersoner som mener de ikke får oppfylt de rettighetene som de etter konvensjonen har krav på, kan få sin sak vurdert. Justis og beredskapsministeren viste til at det står i Hurdalserklæringen (regjeringsplattformen) at regjeringen vil inkorporere CRPD i norsk lov og at spørsmål knyttet til dette vil bli fulgt opp av berørte departementer. «Nærmere tidsplan for dette arbeidet er det for tidlig å si noe om nå», svarer Emilie Enger Mehl.

Det var SV som tidligere i år før stortingsvalget foreslo å ta CRPD inn i norsk menneskerettsloven. Forslaget ble nedstemt av Høyre, Venstre og Krf sammen med Frp. Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemte for forslaget til SV. Begge regjeringspartiene har programfestet inkorporering av CRPD, og alle partier unntatt Høyre og Fremskrittspartiet er for. Derfor er det i realiteten flertall i det nåværende stortinget for å inkorporere CRPD i norsk lov

Det betyr mye for de funksjonshemmedes organisasjoner å få funksjonshemmedes rettigheter inn i menneskerettighetsloven slik loven om rettigheter til kvinner og barn er.

Saken er fra Handikapnytt

handikapnytt.no/roper-ingen-tidsplan-for-inkorporering-av-funksjonshemmedes-menneskerettigheter/

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen