Empo TV

Venstre sier nei til å innlemme CRPD

I går skrev Empo TV om at det 9. mars skal avgjøres om FNs konvensjon om mennesker med nedsatt funksjonsevne, forkortet CRPD, skal innlemmes i det norske lovverket. Torsdag kveld ble det klart at Venstre sier nei til konvensjonen, sammen med resten av regjeringen og Frp, og dermed er løpet inntil videre kjørt for innføringen av konvensjonen.

Publisert:

I en e-post bekrefter Venstres stortingsrepresentant og justispolitiske talsperson, Solveig Schytz, at partiet sier nei til å innlemme konvensjonen. "Venstres primærstandpunkt er helt klart; at crpd bør inkorporeres i menneskerettighetsloven. Det har vært nedfelt i Venstres program lenge, og det har vi også kjempet for i regjering. Vi må imidlertid erkjenne at vi ikke har fått gjennomslag for det", heter det i e-posten. Videre viser Schytz til regjeringens syn på at norsk rett er i tråd med CRPD, og at Norge, dersom konvensjonen ratifiseres, forplikter seg til å følge de krav som konvensjonen stiller, uavhengig av gjennomføringsmåte i norsk rett.

Videre heter det i e-posten: "Før konvensjonen ble ratifisert, ble det foretatt en grundig gjennomgang av norsk lovgivning for å sikre at det ikke var mostand motstrid mellom norsk lov og konvensjonen. Vergemålslovgivningen ble endret for å imøtekomme konvensjonens krav før ratifikasjon. Det er opp til statene å velge hvordan konvensjonen skal gjennomføres i nasjonal lovgivning." Her kommer det også frem at det jobbes uavbrutt for å sikre at lovverket og politikken som følges er i tråd med CRPD. Det står også at "Det er også igangsatt et prosjekt for å spre kunnskap om konvensjonen på kommunalt nivå." og Schytz skriver også at norske domstoler og myndigheter anvender det såkalte presumsjonsprinsippet. "Det betyr at norsk lov, så langt det er mulig, skal tolkes i tråd med internasjonal rett, herunder CRPD"

Tirsdag håpet forbundslederen for Norges Handikapforbund, Tove Linnea Brandvik, at Venstre skulle stemme for å innføre CRPD i det norske lovverket. - Jeg har klare forventninger til partiet som har likestillingsministeren, som har dette inne i dagens partiprogram, og som har vært tydelig på menneskerettighetsperspektivet overfor funksjonshemmede helt siden 2013, sa Brandvik til Handikapnytt den dagen.

Les hele saken: Venstre torpederer håpet om CRPD i menneskerettsloven (handikapnytt.no)

Kilde: handikapnytt.no

Publisert av: Anders Teslo