Empo TV

Vil ha universell utformet folkehøgskole - men kommer ingen vei

I Fauske i Nordland har man gjennom flere år satt av både penger og tomt til en ny og universelt utformet folkehøgskole. Tanken er at den nye folkehøgskolen, som har fått navnet Sjunkhatten, skal være et sted for alle, men statens penger har uteblitt.

Publisert:

- Vår ambisjon er en reelt universelt utformet folkehøgskole, altså en skole som bruker arkitekturen på grensesprengende måter. for å bryte ned barrierer sånn at det er fysiske rammer som inkluderer alle, sier prosjektleder Mathilde Winther. Og tanken om å bygge en inkluderende folkehøgskole er ikke ny; allerede for 10 år siden kom planene om en ny skole ved Valnesfjord Helsesportssenter, og for 8 år siden begynte planleggingen.

Winther mener at Sjunkhettan vil bli noe annet enn de folkehøyskolene man ser i dag. - Det finnes folkehøgskoler i dag som er universelt utformet, men om man henvender seg til folkehøyskoler og sier at man har en funksjonshemning blir man oftest tilbudt et linjetilbud med botrening. Vi ønsker derimot å etablere en folkehøyskole som skal være et forbilde innenfor likestilling, både i arkitektur og linjetilbud, sier Winther. Hun legger til: - Vår ambisjon er å bruke arkitektur for å bryte ned barrierer mellom mennesker. Slik at elevene kan gjøre det man skal gjøre når man er på folkehøgskole, som å søke innover i oss selv, bli kjent med andre og være en del av et fellesskap.

Man har planer om at Sjunkhatten folkehøyskole skal bygges fra bunnen av, men dette passer dårlig med dagens tilskuddsrammer for folkehøgskoler. - Folkehøgskole-tilskuddet som gis i dag er basert på at man tar i bruk gamle bygg og starter opp i det man har. Det sier seg selv at det ikke alltid er like tilgjengelig for alle da, dessverre. Vår ambisjon som vi ikke vil gå på kompromiss med er å etablere en skole reelt universelt utformet. Det handler ikke bare om snusirkler og heiser, men om så mye mer, forklarer Winther.

Å bygge Sjunkhatten skole fra bunnen av er beregnet til å koste 189 millioner kr, og med dagens tilskuddsrammer er det i folkehøgskolens tilskuddsmodell mulig å få et låneopptak på 45 millioner kr. - Sjunkhatten folkehøgskole har ligget inne i statsbudsjettet i tre år nå, med midler til forberedelse av oppstart, men regjeringen følger ikke med på investeringstilbud til bygg til tross for at dette alltid har vært et åpent kommunisert behov også når vi fikk innvilget tilskudd til forberedelse av oppstart, sier Winther, som fortsetter: - Hadde vi gått på kompromiss med bygningsmassen hadde vi kanskje vært i drift nå, men da er jo hele poenget med Sjunkhatten borte. Det finnes heller ikke egnede bygg å starte i området da de allerede er i bruk.

Les hele saken: Politisk nei til inkluderende folkehøgskole (handikapnytt.no)

Kilde: handikapnytt.no

Publisert av: Anders Teslo