Empo TV

Øyestyrt romantikk

Hanne og Erik vil gi andre med språkmangel muligheten til å snakke med øynene

For 3 år siden møttes Hanne Grav Semner (20) og Erik Juvet Johnsen (24) på Teknisk museum i Oslo. Takket være hver deres dataskjerm kan det forelskede paret snakke med hverandre ved hjelp av øynene, men denne teknologien er det ikke mange som har.

Publisert:

Teknologien ASK står for "alternativ og supplerende kommunikasjon", og fungerer slik at en person som ikke har språk kan kommunisere med øynene. Ved å bevege øynene over en PC-skjerm kan personen danne ord og setninger, og datamaskinen sender ut ordene som lyd bare sekunder etter at øynene har gått over skjermen. - Det er godt å ha noen i samme situasjon. Vi er også veldig like bak fasaden. Vi skjønner hverandre. Men vi hadde ikke vært kjærester hvis vi ikke kunne snakke sammen, sier Semner til NRK. - Jeg var tilfeldigvis der. Vi begynte bare å prate, sier Johnsen. De husker begge hvordan det var å være uten språk. - Det føltes rart å være avhengig av andre for å si noe. Det var en million gjetteleker. Jeg var den jenta som ikke ga seg. Iblant ble jeg veldig frustrert når andre ikke skjønte hva jeg mente, sier Semner. - Det var veldig vanskelig , for vi fikk ikke sagt hva vi ville. Bare familien skjønte meg, sier Johnsen.

Tilgangen på språkteknologi er ikke noen selvfølge, og ikke alle får den samme hjelpen som Hanne og Erik har. I 2008 var Hanne en av de første som fikk prøve ut øyestyrt kommunikasjon da hun begynte på skolen. Hun forteller at dersom det ikke hadde vært for moren hennes, ville hun aldri ha kunnet ta i bruk øyekommunikasjonen. - Språk er alt. Jeg hadde ikke vært den samme om ikke mamma hadde gitt meg et språk, sier Semner. Paret synes at det er trist at ikke alle får den samme muligheten som dem, og derfor har de bestemt seg for å kjempe for at alle som ikke kan snakke på vanlig måte skal få et språk i fremtiden.

- Å ha tilgang til språk er en menneskerett. Det å kunne snakke med andre er helt grunnleggende for oss, vår identitet, for å ta vare på seg selv, lære, bygge relasjoner og delta i demokratiet, sier Eva Buschmann, som er generalsekretær i Celebral Parese-foreningen. CP-foreningen, og en rekke andre organisasjoner, jobber for at øyestyrt kommunikasjon kommunikasjon blir et anerkjent språk, på lik linje med språkene til blinde og døve. Buschmann ønsker at ASK inkluderes som minoritetsspråk i språkloven, slik tegnspråk er det i dag. Dersom ASK blir innlemmet i språkloven, vil det ha stor betydning for barn og unge med språkvansker, ettersom de da kan utvikle et språk som er tilpasset dem. - Noen barn mestrer øyestyrt kommunikasjon veldig tidlig og da må fagpersoner og vi andre rundt være der for dem, sier Buschmann.

Les hele saken:
Fra stum til øyestyrt kjærlighet

Kilde: nrk.no