Empo TV

Nav med ny avtale

Sammenleggbare rullestoler og økt rullestol-hastighet er en del av avtalen

Foto: PxHere, illustrerende bilde

Foto: PxHere, illustrerende bilde

Fredag 1. juli kl. 12.00 går fristen ut for innlevering av tilbud som skal være en del av Navs neste rammeavtale, og blant de 28 postene i avtalen er det to som skiller seg ut.

Publisert:

Det første punktet dreier seg om at det åpnes for at rullestoler, nærmere bestemt skutere, kan kjøre i maks 15 kilometer i timen, mot den nåværende fartsgrensen på 10 kilometer i timen. Skutere er, for ordens skyld, rullestoler som kan benyttes til utendørs bruk med manuell styring, og fartsgrense-endringen innebærer at rullestolbrukere som har lang avstand til butikken får det enklere. - Høsten 2021 ble forskrift om kjørende og gående i trafikk endret. Maksimal hastighet for rullestoler ble økt fra 10 km/t til 15 km/t. Anskaffelsen omfatter derfor elektriske stoler for utendørs bruk med maksimal hastighet på 15 km/t, sier Christian Lupke fra Nav anskaffelser i en e-post. Lupke forteller at det har tatt tid å åpne for at rullestoler kan kjøre i opptil 15 km/t, som følge av endringer i forskrifter i Veitrafikkloven, men at man nå har ryddet opp i dette.

Noe som ikke står i den nåværende Nav-avtalen er sammenleggbare, eller delbare, el-rullestoler. Et eksempel på en sammenleggbar rullestol er Eloflex, som vi kan forvente flere av med den nye avtalen. De sammenleggbare rullestolene kan komme til nytte for folk som har redusert gangfunksjon. - Vi ser at elektriske rullestoler er under utvikling og har åpnet for at det skal være mulig å tilby nye rullestoler, som for eksempel sammenleggbare, eller delbare rullestoler som det er mulig å transportere i en personbil, sier Lupke, som legger til: - Anskaffelsen har også fokus på barn, og vi håper å få et godt spekter av rullestoler til denne brukergruppen.

Selv om fristen for å komme med tilbud til den nye Nav-avtalen går ut fredag 1. juli, vil det ta tid før den nye avtalen kommer på plass. Man forventer at avtalen trer i kraft onsdag 15. mars 2023, og høsten 2022 skal Nav gå igjennom tilbudene.

Les hele saken: Elektriske rullestoler som kan legges sammen og stoler som kan gå i 15 km/t.