Empo TV

NAV:

Om to år kan rullestolbrukere få elbil

Nav forsikrer nå at det neste anbudet skal inkludere elbiler for rullestolbrukere.

Foto: Ssu, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Foto: Ssu, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Etter kritikk fra rullestolbrukere og pårørende forsikrer Nav nå at det neste anbudet skal inkludere elbiler for rullestolbrukere. I forrige avtaleperiode klarte ikke NAV å finne noen egnede leverandører av spesialtilpassede elbiler for rullestolbrukere. Derfor gikk Navs anbud til dieselbiler i klasse 2, som kunne tilpasses ulke rullestoler. Dette tilbudet gjør at funksjonshemmede heller ikke de neste to årene kan ta del i det grønne skiftet på bilfronten.

Publisert:

Sist oppdatert: 14.01.2022 kl 14:57

Den forrige regjeringen la fram en stortingsmelding som viste hvordan det norske samfunnet skal omstilles for å nå klimamålene og samtidig skape grønn vekst. Så Nav forstår kritikken. Også Arbeids og inkluderingsminister Hadia Tajik - som er politisk ansvarlig for NAV - har signalisert at den nye bilavtalen til NAV bør være biler uten utslipp i neste avtaleperiode. Seksjonssjef Christain Lupke i NAV er tydelig på at det blir endring i neste runde: Nav vil gå for grønt. – Vi ønsker å kunne tilby elektriske biler som er egnet for ombygging og tilpasning av spesialutstyr, og arbeider for at det skal kunne tilbys mellomstore og store elektriske biler i neste anbudskonkurranse. Arbeidet med en ny anskaffelse vil starte i løpet av 2022, opplyser Lupke. Neste avtale skal være på plass mot slutten av 2023.

Den norske Elbilforeningen mener NAV er tafatte, og at det allerede i dag finnes aktuelle elbiler for rullestoltilpasning. Blant modeller som trekkes frem er Peugeot e-Travel, Citroën e-Spacetourer og Opel Zafira e-Life. Opel sier selv at de kan levere Opel Zafira e-Life med rullestolrampe. ikke minst finnes allerede i dag en ombygd VW e-Crafter som har gått som el-taxi i Trondheim siden 2020.
Christian Lupke i NAV sier til Handikapnytt at etaten startet allerede i 2016 å undersøke mulighetene for å inkludere elektriske biler i sine anbud.

-I 2017 etterspurte vi elektriske biler i en delkonkurranse. I 2020 gjennomførte vi en omfattende markedsdialog. Vi åpnet opp for at det kunne tilbys elektriske biler i to delkonkurranser. Vi mottok dessverre ingen tilbud. Men vi har merket oss el-taxien i Trondheim, og synes det er spennende å se hva de har fått til. Vi ser en rask teknologi-utvikling, og det lover godt for tilbudet på neste avtale, mener Lupke. Han legger til at ombygging av disse bilene er teknisk vanskelige fordi batteriene i gulvet gjør det vanskelig å montere gjennomgående fester for en rampe.

– Vi vil starte en bred markedsdialog tidlig i 2022 for å kartlegge muligheter i markedet, før vi starter en ny anskaffelse. Når vi gjennomfører anskaffelsen, kan vi benytte både krav og kriterier for å hensynta miljøaspektet. Jeg kan ikke forskuttere resultatet, men vi er i tett dialog med leverandørene og følger lanseringene av nye modeller med argusøyne, sier Christian Lupke.

Saken er fra Handikapnytt:
Nav blir grønnere: Skal tilby elbiler til rullestolbrukere om to år