Empo TV

Om politidirektoratet og diskriminering av funksjonshemmede

Av GAD – Eget verk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3453835

Publisert:

I Diskrimineringsnemda har man nå mistet tålmodigheten, etter at Politidirektoratet ikke har svart på en klage fra Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU). Klagen dreier seg om opptakskravene ved Politihøgskolen, som ungdomsforbundet mener er altfor vanskelige for funksjonshemmede å klare.

For at nemda skal kunne behandle klagen fra NHFU, må det innhentes et tilsvar, dvs. at motparten i saken får komme med sitt syn på saken. Den første anmodningen ble sendt til Politidirektoratet torsdag 27. februar i år, med krav om tilsvar innen torsdag 19. mars. Da denne ble brutt ble det gitt flere utsettelser, men i skrivende stund har det ikke kommet noe tilsvar fra Politidirektoratet. Nå har Diskrimineringsnemda sendt ut et såkalt formelt pålegg til Politidirektoratet, der de skriver følgende: "Forsettlig eller uaktsomt brudd på opplysningsplikten kan medføre straffansvar". Her viser de til opplysningsplikten som offentlige myndigheter har når det kommer til diskrimineringsombudsloven.

- Det hører med til sjeldenhetene at vi gir et pålegg om å komme med en redegjørelse. Generelt begynner vi med anmodninger, og da kommer innklagede vanligvis med det vi spør om, ser lederen for Diskrimineringsnemda, Ashan Nishantha, til Handikapnytt, som forklarer at det ligger muligheter i et pålegg, dersom dette ikke etterkommes. I tillegg kan nemda kreve at det legges frem bevisopptak for en domstol, samt at det kan være straffbart å ikke etterkomme pålegget.

Les hele saken på Handikapnytt.no:

Publisert av Anders Teslo