Empo TV

Sa ingenting om hørselshemming-ble innkalt til jobbintervju

Donna Hoxha fra Mysen har studert statsvitenskap og spesialisert seg på menneskerettigheter. Hun lærte fort at når hun søkte en jobb, skulle hun krysse av på skjemaet og melde fra om at hun er hørselshemmet. De gangene hun faktisk kom på ...

Publisert:

Donna Hoxha fra Mysen har studert statsvitenskap og spesialisert seg på menneskerettigheter. Hun lærte fort at når hun søkte en jobb, skulle hun krysse av på skjemaet og melde fra om at hun er hørselshemmet. De gangene hun faktisk kom på intervju, var arbeidsgiveren mer opptatt av hørselen hennes enn av hva hun kan.

Utsiling av funksjonshemmede fra jobb-intervjuer og ansettelser er dokumentasjon på diskriminering i arbeidslivet.  Dona Hoxha har først og fremst søkt jobber i det offentlige der hun har krysset av for at hun er hørselshemmet. Hun bruker høreapparat og et spesialimplantat som gjør at hun klarer godt å gjennomføre telfonsamtaler og nettmøter uten andre hjelpemidler.

Hun fikk blant annet beskjed av Nav om å si i fra om hørselen fordi det kunne gi henne bedre mulighet til å bli invitert til intervju. I forskriften til tjenestemannsloven står det svart på hvitt at hvis det finnes søkere som er kvalifisert til en stilling og oppgir å være funksjonshemmet eller yrkeshemmet, skal det alltid innkalles minst én av disse søkerne til intervju. Det var ikke slik i praksis for Donna Hoxha. Hun ble inkalt til noen intervjuer, men når hun sa at hun var tunghørt ble hun aldri innkalt. Hun forteller til Handikapnytt at bestemte seg for å prøve noe nytt. Hun sa ikke fra om hørselen. Det ga resultater.

Nå skal hun på to jobbintervjuer i løpet av en uke. Arbeidsgiverne har ikke vært så opptatt av hørselstapet hennes, men desto mer interessert av kompetansen hennes.  Hun er klar for hvilken som helst jobb der hun kan få brukt kunnskapen sin, og hun er klar for å flytte fra Mysen hvis det trengs. – Jeg har til og med søkt jobb på Svalbard, forteller hun. – Drømmejobben er jo å kunne jobbe med menneskerettigheter.

Dona Hoxha er glad for at budskapet om at funksjonshemmede jobbsøkere kommer frem i mediene. – Arbeidsgiverne burde se oss som ressurser, ikke problemer. Flere må tenke mer utenfor boksen, sier hun.

Les hele saken Fortalte ikke at hun var hørselshemmet

Saken er fra Handikapknytt.no

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen