Empo TV

175 000 har ikke fastlege

Foto: Photo by PxHere

Foto: Photo by PxHere

I Norske kommuner er det stor mangel på fastleger. Tilbakemeldingene fra kommunene er at det er vanskelig å få ansatt fastleger. Unge leger ønsker ikke å søke seg til fastlegeordningen fordi det er for stor arbeidsbelastning som går utover oppfølgingen av pasientene. Ekspertutvalg skal gjennomgå Fastlegeordningen. Det går særlig utover de mest sårbare pasientene og kan forsterke todelingen i helsetjenesten, ifølge Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFO.

Publisert:

Blant ekspertene i utvalget vil også representanter for de funksjonshemmede stille. Det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget har som mål å gjøre ordningen bedre slik at den dekker de utfordringene og behovene som er per dags dato i hele landet. At noen personer ikke har en fastlege, og at færre leger ønsker å søke seg til fastlegeordningen er en utvikling som må snus. Tiltak for å få ansatt flere leger har vært gode, men de har ikke hatt ønsket effekt. Ekspertutvalget kommer sammen for å tenke nytt og ta nye grep.
-Vi kan ikke fortsette i samme spor og håpe situasjonen løser seg over tid, sier helseminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding. Det utvalget kommer fram til skal rapporteres til stortinget og helsesministeren innen 1. desember i år, så skal Regjeringen ta med seg uttalelsene og vurderingene inn i arbeidet med statsbudsjettet i 2024.
I utvalget sitter blant andre generalsekretæren i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Lilly Ann Elvestad. Hun gleder seg til å komme i gang. En fastlegeordning skal fungere godt for hele befolkningen. At folk fra pasient- og brukerorganisasjonene er en del av dette ekspert- utvalget er Elvestad glad for. Utvalget skal arbeide fram konkrete forslag som skal være med på å gjøre fastlegeordningen bedre. De skal spesielt ha fokus på hvordan fastlegeordningen er organisert og finansiert. På FFOs hjemmeside kan du lese mer om alle som skal sitte i utvalget
Saken er fra FFO.no
ffo.no/aktuelt2/2022/ffo-med-i-ekspertutvalg-som-skal-se-paa-fastlegeordningen