Empo TV

Advarer mot å droppe tilgjengelighetskrav

Handikapforbund reagerer på at regjeringen ønsker å endre plan- og bygningsloven for å gjøre det lettere for kommunene å si ja dersom utbyggere søker om å få slippe visse krav.

Publisert:

"Kommunene skal få større handlingsrom i dispensasjonssaker så lenge de holder seg innenfor nasjonalt og regionalt rammeverk. Forslaget vi nå sender på høring vil redusere statens adgang til å overprøve kommunens skjønnsutøvelse i lokalpolitiske saker" uttalte kommunal- og regionalminister Nikolai Astrup da det nye forslaget ble sendt på høring i april. I dagens regelverk stilles det strenge krav til dispensasjon, og fylkesmannen kan overprøve kommunenes vurderinger i alle slags dispensasjonssaker.

Ifølge Astrup har regjeringen fått mange innspill om at dagens dispensasjonsregelverk er krevende for kommunene, og han mener at det er riktig å gi dem større handlingsrom. - Det er kommunene som best kjenner situasjonen lokalt, uttalte Astrup i nyhetsmeldingen. Med dette vil Det vil heller ikke bli mulig for domstolene å overprøve kommunenes bruk av skjønn i lokalsaker; det vil bare være mulig å overprøve saker som knytter seg til regionale og nasjonale interresser.

Norges Handikapforbund frykter nå at de nye reglene vil gjøre det lettere for kommunene å droppe krav til utbyggerne om å gjøre bygget som de skal bygge universelt utformet. "Forslaget er lite framtidsrettet. Det vil bremse utviklingen av et samfunn for alle", heter det i NHFs høringsuttalelse. Forbundet mener at forslaget svekker Stortingets føringer om at Norge skal bli universelt utformet, og legger til: "Forslaget har som konsekvens at diskrimineringen av funksjonshemmede vil øke. Dette er i strid med nasjonal politikk, likestillingsloven og FN-konvensjonen CRPD".

Publisert av: Anders Teslo