Empo TV

Urettferdige koronatiltak rammer unge funksjonshemmede

Mange funksjonshemmede har stor risiko for alvorlig sykdom og død ved korona. De yngste med store fysiske og kognitive funksjonsnedsettelse har blant annet på grunn av manglende mulighet for å host opp slim stor risiko for alvorlig sykdom. ...

Publisert:

Mange funksjonshemmede har stor risiko for alvorlig sykdom og død ved korona. De yngste med store fysiske og kognitive funksjonsnedsettelse har blant annet på grunn av manglende mulighet for å host opp slim stor risiko for alvorlig sykdom. Statistikk fra England og Wales viser at funksjonshemmede utgjør hele 60 prosent av dem som døde av koronasykdom. Mennesker med omfattende funksjonsnedsettelser er spesielt utsatt for smitte fordi de er avhengige av nærkontakt med mange omsorgsarbeidere.

Mens beboerne ved sykehjem ble prioritert og vaksinert i første pulje, ble yngre funksjonshemmede med liknende boforhold og smittefare plassert langt bak i køen. Mens sykehjemsbeboere har kort forventet levetid, risikerer yngre funksjonshemmede å miste mange leveår. Dette er mennesker som allerede har mange store utfordringer. De hadde fortjent bedre behandling under pandemien, mener  Hanne Svarstad som er sosiolog og professor ved Oslo Met.

Nyere rettferdighetsteori gir et utgangspunkt for forklaring. Grupper som møter urettferdighet, kjennetegnes gjerne av mangel på både annerkjennelse og representasjon. Det handler om mangel på respekt for de svakestes menneskeverd. Det er på høy tid at yngre funksjonshemmede i stor fare gis nødvendig beskyttelse. De bør umiddelbart tilbys vaksine. Noen kan ha medisinske årsaker til å takke nei. I så fall bør omsorgspersonene deres få vaksine. Inntil denne gruppen er fullvaksinert, bør alle ansatte rundt dem testes hyppig.     

Hele 330 000 nordmenn har nå fått minst en vaksinedose. Yngre funksjonshemmede burde vært vaksinert først, men etter over to måneder er ikke turen kommet til de unge med funksjonsnedsettelser. Svarstad mener det er viktig at det gjennomføres grundige undersøkelser om hvordan dette kunne skje. Inntil denne gruppen er fullvaksinert bør alle ansatte rundt dem testes hyppig. Videre bør de mest sårbare hodes unna risikoen for smitte fra utenlandske pendlere i helse -og omsorgssektoren.  

Les hele saken: Unge funksjonshemmede rammes av urettferdige koronatiltak

Kilde: Aftenposten.no

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen