Empo TV
Foto: PxHere

Foto: PxHere

FFO:

Særfradrag for store sykdomsutgifter gjelder fortsatt

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) tok kontakt med finansdepartementet og Skattedirektoratet og spurte om det fortsatt var mulig å trekke fra ekstra store utgifter i forbindelse med sykdom eller nedsatt funksjonsevne. FFO og deres Rettighetssenter har mottatt spørsmål fra mange medlemmer om dette særfradrag i skattemeldingen.

Publisert:

Sist oppdatert: 29.03.2023 kl 13:22

I sin tid ble det bestemt å fase ut denne ordningen. Nå har Finansdepartementet bestemt at skatteregelen for ekstra store sykdomsutgifter, § 3.54, kan benyttes i en overgangsperiode. Den gamle regelen om dette særfradraget skal gjelde inntil en ny ordning er vedtatt. Det som er viktig å vite er at man må ha fått særfradrag for store sykdomsutgifter så langt tilbake som i inntektsåret 2010 og 2011 for å kunne benytte seg av denne fratrekks-muligheten i skattemeldingen.

Det må være sammenheng mellom årsak til sykdommen en har og kostnadene for å kunne trekke utgiftene fra inntektene i skattemeldingen. Kostnadene må i tillegg utgjøre minst kr. 9.180 per år. Finansdepartementet kunne altså bekrefte at denne ordningen fortsatt gjelder og skriver følgene: Overgangsordningen med særfradrag for store sykdomsutgifter er videreført for inntektsåret 2023 med nominelt uendret nedre beløpsgrense, jf. forskrift om utfasing av særfradraget for store sykdomsutgifter § 1.

Det er altså ikke riktig at overgangsordningen er opphevet.Hvis du har spørsmål om skattemeldingen og fradragene du har rett på kan du kontakte Rettighetssenteret på telefon 23 90 51 55, eller e-post rettighetssenteret@ffo.no

Les hele saken:
Ordningen med særfradrag for store sykdomsutgifter gjelder fortsatt

Kilde: FFO

Nøkkelord

#skattVis flere