Empo TV

FFO:

Gode nyheter om rehabilitering

Foto: PxHere

Foto: PxHere

For Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har rehabilitering i lang tid vært et viktig satsingsområde. Funksjonshemmedes organisasjoner har dessuten lenge ønsket en vesentlig styrking av feltet, inkludert en nasjonal plan.

Publisert:

Riksrevisjonen ønsker nå å gjennomgå hvordan statens penger forvaltes på rehabilitering og se på hvordan de mange tilbudene kan bli bedre.

Rapporten skal etter planen bli overlevert til Stortinget høsten 2023. Det er den offentlige riksrevisjonen som på oppdrag fra Stortinget skal revidere den statlige forvaltningens regnskaper og oppgaveløsning. I forhold til rehabilitering innebærer det blant annet en systematisk undersøkelse av hvordan vedtak og forutsetninger fra Stortinget er blitt fulgt opp. Gjennomganger og undersøkelser har dannet et bilde av alt som har med rehabilitering å gjøre. Nå har Riksrevisjonen forstått hvor nødvendig det er med en forvaltningsrevisjon.
FFOs generalsekretær Lilly Ann Elvestad sier dette er godt nytt.

«Alt for lenge har vi etterlyst en reell og samlet satsing. Alt for lenge har lite skjedd. Det er vårt håp om at en slik revisjon kan synliggjøre behovene og bidra til at behov og mangler følges opp med reell politisk prioritering og satsing». Elvestad er én av talspersonene fra 21 aktører fra bruker- og fagorganisasjoner, fagmiljøer og institusjoner innen rehabilitering som krever reform innen rehabilitering. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke LHL Hjerneslag er blant de som har bistått med innspill til Riksrevisjonens forundersøkelser, ifølge FFO sine hjemmesider.

Les mer:
Riksrevisjonen med forvaltningsrevisjon på rehabilitering

Kilde: FFO

#rehabiliteringVis flere