Empo TV

Fremtidens sykehus skal håndtere pandemier bedre

I Stavanger holder man på med å bygge regionens nye universitetssykehus, og når det står ferdig, vil man kunne håndtere en fremtidig pandemi på en bedre måte.

Publisert:

Sist oppdatert: 29.11.2021 kl 14:15

- Vi satte oss ned og så på tegningene av sykehuset med pandemibriller. Vi brukte erfaringene vi hadde gjort oss under pandemien, for å gjøre sykehuset mer effektivt til å håndtere smitte, sier Elisabeth Haga Jacobsen, som er prosjektleder for driftsklargjøring på Nye Stavanger Universitetssykehus (Nye SUS). Her så man at enkle endringer i byggeplanene ville gjøre sykehuset bedre rustet mot en pandemi. - På sengepostene så vi at ved å flytte på flere dører, kunne vi mye enklere stenge av deler av posten, for å gjøre den om til en pandemipost, sier Jacobsen videre.

Også i Haugesund bygger man nytt sykehus, og ettersom de bare er på planleggingsstadiet, har de kunnet gjøre større endringer. - Vi har tegnet inn en egen infeksjonsavdeling, noe vi ikke har fra før av. Vi har også sett at det vil være nyttig å skille pasienter allerede ved akuttmottaket. Derfor har vi planlagt et eget pandemimottak, sier Olav Gotfred Klausen, som er administrerende direktør i Helse Fonna. Opprinnelig var planen at byggingen av trinn 2 på Haugesund Sykehus skulle starte i 2030, men på grunn av koronapandemien kan man allerede i 2023 sette i gang med de første spadetakene.

- Det vi gjør nå er å finne all den kunnskapen man har fått under pandemien, for å se om det kan brukes i måten vi planlegger sykehusene våre på, sier Marte Lauvsnes. Hun er avdelingssjef for rådgivning og tidligfase i Sykehusbygg, et eget helseforetak som hjelper til med planlegging og bygging av sykehus i Norge. Foretaket skal sikre at de nye sykehusene blir bygget på tilstrekkelig vis, og ifølge Lauvsnes er det flere ting som man har lært under pandemien som vil endre på måten som man bygger sykehus på. - Vi har lært en god del. Mesteparten går på logistikken, hvordan man skiller rent og urent, og fordeler ressursene på en effektiv måte, sier hun.

Under pandemien har man vært bekymret for at kapasiteten ved landets sykehus skulle sprenges, og at man ikke fikk behandlet alle som ble syke av viruset. - Det er flere ganger vi har tenkt, hva skjer hvis vi får én pasient til, hvordan skal vi få til å gi den behandling, sier Cecilie Storøy Hagen, som er tillitsvalgt ved intensivavdelingen på Stavanger Universitetssykehus. Hun legger til - Hvis ikke bemanningen vi har i dag også økes, så er vi like langt. Utfordringene våre er der hele veien. En pandemi kommer bare på toppen av det hele.

Les hele saken: Sykehusene har lært av korona – nye sykehus blir bygd for å håndtere pandemier bedre – NRK Rogaland – Lokale nyheter, TV og radio

Kilde: nrk.no