Empo TV

NAV trenger å lære mer om unge funksjonshemmede

Navs tilbud til unge med funksjonsnedsettelse er ikke godt nok, og det er store forskjeller på hvordan unge med funksjonsnedsettelser opplever å være inne i lange forløp på Nav for å få avklart egen arbeidsevne. I en pressemelding som ble ...

Publisert:

Navs tilbud til unge med funksjonsnedsettelse er ikke godt nok, og det er store forskjeller på hvordan unge med funksjonsnedsettelser opplever å være inne i lange forløp på Nav for å få avklart egen arbeidsevne. I en pressemelding som ble sendt ut i forbindelse med en offentliggjøring av en vitenskapelig artikkel vises det til tall som sier at nesten 60 prosent av mennesker med funksjonsnedsettelse i alderen 20-39 år både har et ønske om, og tro på, at det vil være mulig for dem å jobbe.

-Mange opplever at perioden på arbeidsavklaringspenger er for kortsiktig. Den har ikke det rommet for tid som mange trenger, sier forskeren ved NTNU Samfunnsforskning som har skrevet artikkelen, Sigrid Elise Wik, til Handikapnytt. I artikkelen konkluderer hun  med at arbeidsavklaringspenger (AAP) ikke fremstår som riktig type ytelse for de unge med funksjonsnedsettelser. Perioden arbeidsavklaringen foregår har vært kortvarig og for dårlig tilrettelagt for de som har krysset av i rubrikken «ung» og «funksjonshemmet». Undersøkelsene ble gjort i to runder med ett års mellomrom.

– Flere opplevde at veilederen ikke var tett nok på, og de følte at oppfølgingen ble for dårlig, forklarer Wik. Til Handikapnytt påpeker Wik at ansatte i Nav må kunne mye om alle mulige tiltak, ulike utdanninger og det norske jobbmarkedet.I tillegg må de i utgangspunktet kunne mye om ulike diagnoser og funksjonsnedsettelser for å bistå denne gruppen på best mulig måte. Fagfolk med kunnskap på de ulike diagnosene og arbeidsmarkedet er nyttig, sier Wik.

Arbeidsavklaringspenger (AAP) 

  • AAP skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra Nav for å komme i arbeid. For å ha rett til AAP må arbeidsevnen din være nedsatt med minst 50 prosent.
  • Hjelpen fra Nav kan bestå av arbeidsrettede tiltak, ytelser under medisinsk behandling eller annen oppfølging.
  • Sykdom, skade eller lyte må være en vesentlig medvirkende årsak til at du har redusert arbeidsevne. Det må være en viss mulighet for at arbeidsevnen din kan bli bedre gjennom behandling, arbeidsrettede tiltak eller oppfølging fra Nav.
  • Målet er at du skal klare å skaffe eller beholde arbeid i løpet av perioden med AAP. Du kan som hovedregel ikke få AAP i mer enn tre år.
  • Kilde: nav.no

Undersøkelsene viste også at veilederen hadde mye å si for hvordan informantene opplevde tida med arbeidsavklaring.

– Hvordan de opplevde samarbeidet varierte veldig. For noen var Nav en viktig medspiller. For andre var det mange bytter som gjorde at de på en måte måtte begynne på nytt flere ganger, sier Wik.

– De som hadde hatt den samme veilederen gjennom flere år fikk det på enkelte områder enklere enn de som opplevde hyppige bytter, legger hun til,

Les hele saken her: https://www.handikapnytt.no/ny-forskning-unge-funksjonshemmede-gar-pa-nav-ordning-som-ikke-passer/

Postet av Birgitte Falck- Jørgensen, 26. juni 2020