Empo TV

Vil utrede likestilling blant menn

Foto: PxHere

Samarbeidsforumet for funksjonshemmede organisasjoner (SAFO) har innstilt 31-åringen Alexander Petersen til det Regjeringsoppnevnte mannsrolleutvalget. De mener Petersens erfaringer om å leve et annerledes liv enn det som er normen kan vise at livet som man kan leves svært ulikt. Alexander har vært regionsleder i NHFs ungdom i region Sørvest. Han har dessuten kombinert et masterstudie i Språkvitenskap med å være politisk aktiv i Rød Ungdom. Safo krever at menn med funksjonsnedsettelser må være representert i et utvalg som skal utrede likestilling blant alle menn.

Empo TV
Empo TV

Publisert:

Alexander Petersen har frontet likestillingskamp på flere områder. Flere av Regjeringens utvalg er blitt kritisert fordi funksjonshemmede ikke har vært representert. Da planene om å sette i gang et eget mannsutvalg ble kjent var tanken å samle et utvalg som kan gi en oversikt over hvilke likestillingsutfordringer gutter og menn opplever gjennom livet.

Den tradisjonelle mannsrollen er alt for snever mener Petersen. Menns utfordringer er ofte at samfunnet forventer at menn skal være handy, tøffe og risikovillige. Få mennklarer å oppfylle disse forventningene. Petersen understreker samtidig at det er et bredt spekter av maskulinitet også blant funksjonshemmede. Her som ellers er folk forskjellige. Det er også et bredt spekter av mandighet blant funksjonshemmede.

– Funksjonshemmede menn er de som kjenner sneverheten i mannsrollen sterkest, sier han til Handikapnytt. Mange klarer ikke møte disse forventingene, og menn med funksjonsnedsettelser har enda vanskeligere for å svare til en så snever definisjon av mannlighet, sier Petersen, og konkluderer:

– Funksjonshemmede menn er de som kjenner sneverheten i mannsrollen sterkest. «Når det skal tegnes en samlet og helhetlig oversikt av diskrimineringsutfordringene menn møter, er Safo derfor svært opptatt av at utredningen retter fokus mot alle marginaliserte grupper – inkludert funksjonshemmede», skriver Safo i innspillet om mannsutvalget. Derfor må utvalget ha representasjon fra dem man trenger kunnskap om, og som man skal lage politikk om.

Saken er fra Handikapnytt:
Vil ha Alexander inn i mannsutvalget