Empo TV

Ingen har oversikt over norske HC-kort

Handikapnytt skrev tidligere i februar at Norpark, Norges Parkeringsforening, mente mange kommuner har for lav terskel for å tildele parkeringsbevis for forflytningshemmede. Norpark hevdet det dermed var noen som har HC-kort som ikke burde hatt det. Nå har flere lesere reagert på påstanden fra Norpark-leder Lars Monsen. De kjenner seg ikke igjen i at det skal ha blitt «for lett» å få HC-kort. Mange funksjonshemmede har ertart det motsatte.

Publisert:

Magnhild Sørbotten er nestleder i Norges Handikapforbund, regionleder i NHF Oslo og leder i forbundets samferdselsnettverk. Hun reagerer etter at daglig leder Lars Monsen i Norges Parkeringsforening gikk ut i Handikapnytt og mente at mange kommuner skaper problemer for bevegelseshemmede med å være for slepphendte med parkeringsbevisene til andre grupper.

– Jeg oppfatter det nesten som om han tenker at folk går fra lege til lege for å komme til en som skriver at du har så liten gangevne at du faktisk må ha HC-kort. Men det er ikke bare gangevne som er utslagsgivende. Du skal også dokumentere at du har et parkerings-behov på gitte plasser, sier Sørbotten. Hun reagerer sterkt på at Monsen mener at de som bruker HC-plassene nå, ser mye sprekere ut enn brukerne gjorde for noen tiår siden. – Vi kan ikke ha et samfunn der du skal ha rød stjerne i pannen for å vise at du trenger HC-kort. Det er ikke bare rullestolbrukere som er kvalifisert, sier hun.

Men hva er fakta? Er det blitt lettere eller vanskeligere enn før å få innvilget parkeringsbevis for forflytningshemmede? Statistikk over hvor mange kort som er i omløp, ville ført oss nærmere et svar på det spørsmålet. Ifølge oversikten til Statens vegvesen var det 47 680 gyldige HC-kort i omløp per 31.12.2020. Drøye 2500 var mistet, stjålet, inndratt, ugyldige eller registrert på brukere som nå er døde. Statistikken viser en økning i antall kort på over 30 prosent de siste to årene. Økningen skyldes at flere kommuner enn før har rapportert inn tall. Og fremdeles er det kommuner som ikke har registrert HC-kortbrukerne sine i det hele tatt. Forskriften om parkeringstillatelse for forflytningshemmede fastslår at det skal opprettes et sentralt register med navn, personnummer, foto, om tillatelsen er gitt til fører eller andre passasjerer og annen informasjon.

Registeret skulle vært opprettet innen 1. januar 2018. Det står også at hver enkelt kommune er ansvarlig for å legge inn informasjon i registeret, men det har ikke kommunene fått noen tidsfrist for å gjøre. Tre år etter fristen for å opprette registeret, er det altså stadig kommuner som ikke har gjort det. Nasjonal oversikt mangler. Men Magnhild Sørbotten har gravd opp tall som viser at det er blitt litt færre HC-kort i omløp i Oslo.

– Det er mange ulike grunner til at folk får betydelig nedsatt gangevne, men du ser det ikke alltid veldig godt på dem. De går ikke med refleksvester som sier «jeg er funksjonshemmet». Ifølge Sørbotten har Norpark-sjefen en historie med utspill der han har ønsket å svekke ordningen med HC-kort. Samtidig ser hun at praksisen varierer fra kommune til kommune. Det kan det være gode grunner til – for eksempel om det er nok parkeringsplasser til at de som har en gangevne som normalt ville kvalifisere til HC-kort, klarer seg greit med de ordinære parkeringsplassene. – Det vi opplever, er at det er blitt strengere praksis. Folk som ikke egentlig har noen endret situasjon, har vanskeligere for å få HC-kortet, sier hun.

Saken er fra Handikapnytt.no

Les hele saken her: Ingen har oversikt over norske HC kort

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen