Empo TV

Koronakommisjonens rapport

[b]Onsdag la Koronakommisjonen frem sin rapport om regjeringens håndtering av koronapandemien. Kommisjonen ble oppnevnt av regjeringen for å undersøke om myndighetene hadde gjort en god nok jobb under koronapandemien[/b], og i rapporten kommer ...

Publisert:

Onsdag la Koronakommisjonen frem sin rapport om regjeringens håndtering av koronapandemien. Kommisjonen ble oppnevnt av regjeringen for å undersøke om myndighetene hadde gjort en god nok jobb under koronapandemien, og i rapporten kommer det frem at Norge var uforberedt på pandemien, men at vi så langt har klart oss bra. Rapporten ble overrakt regjeringen av kommisjonens leder, professor emeritus Stener Kvinnsland.

I rapporten, som er på 450 sider, peker kommisjonen på følgende:

  • Man var for dårlig forberedt
  • Man manglet en pandemiplan
  • Man manglet en plan for å begrense og hindre inmportsmitte
  • Gjenåpning var preget av hastverk
  • Man lot seg påvirke av interresserganisasjoner
  • Det var sviktende kommunikasjon med næringslivet
  • Uklar rollefordeling mellom departementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI)

- Hvis vi ser på dette i et internasjonalt perspektiv så står disse konklusjonene seg godt. Vi har kommet vel fra det og myndighetene har samlet sett håndtert det bra, sa Kvinnsland under pressekonferansen, og la til: - Det kunne ikke vært mulig å få dette til uten at befolkningen stilte opp. Det norske samfunnet var godt rustet for en krise. Kommisjonen fastslår at da regjeringen satte inn de inngripende tiltakene i mars, hadde man lite kunnskap om effekten av slike tiltak, og det var uklart om hvor stor smittesituasjonen var. - Regjeringen visste at en pandemi var den nasjonale krisen som var mest sannsynlig, og som ville ha de mest negative konsekvensene. Det er en alvorlig svikt at de likevel ikke var forberedt da covid-19-pandemien kom, sa Kvinnsland.

Koronakommisjonen mener at det var riktig å ta en beslutning fremfor å vente på mer kunnskap om situasjonen, men at tiltakene som ble satt inn var dårlig planlagt og dårlig utredet. I tillegg ble tidspresset større enn det hadde trengt å bli. - Allerede i midten av februar snakket Helsedirektoratet om at det kunne bli aktuelt med inngripende tiltak. Likevel ble ingen andre departementer involvert, og vi finner ingen spor av at samfunnskonsekvensene av tiltak ble vurdert før nedstengningen, sa Kvinnsland. Og her kommer kommisjonen inn på noe sentralt: Nemlig at det var Helsedirektoratet som fattet det formelle vedtaket om at landet skulle stenges ned. FHI anbefalte tiltak som ikke var så inngripende, og kommisjonen mener at det burde ha vært regjeringen som fattet vedtaket. siden tiltakene da ville blitt gjennomført i tråd med hva Grunnloven tillater. Kvinnsland viste her til Grunnlovens paragraf 28, hvor det heter at "beslutninger i saker av viktighet skal fattes i statsråd.

Les hele saken: Nå får regjeringen sin dom over pandemihåndteringen – NRK Norge – Oversikt over nyheter fra ulike deler av landet

Kilde: nrk.no

Publisert av: Anders Teslo