Empo TV

Mener at ny smitteapp har for få nedlastninger

Siden 21. desember har man kunnet laste ned den nye utgaven av koronaappen "Smittestopp", og nye tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at 419 600 personer har lastet ned appen til telefonen.

Publisert:

Assisterende FHI-direktør Gun Peggy Knudsen sier at Smittestopp vil være til nytte selv om få personer har lastet ned appen. - Men vi ynskjer at endå fleire skal ta han i bruk, sier Knutsen. Når hun blir spurt om hvor mange som må laste ned "Smittestopp" for at den skal ha en effekt, svarer hun: - Vi har ikkje satt eit måltal for dette. Dess fleire som brukar han, dess høgare nytte for den einskilde brukaren og for befolkninga.

Forsker ved Sintef Digital, Frode Strisland, er uenig med FHI, og mener at de ikke kan være fornøyd med de 419 600 nedlastningene. - No har ca. 10 prosent av befolkningen i Noreg som er over 16 år, lasta han ned. Det vil igjen seia at det er så lite som eitt prosent av møta som skjer i samfunnet som appen i beste fall klarer å fange opp, sier Strisland. Han mener at appen pr. nå har svært begrenset nytte, ettersom det er så få personer som benytter seg av den. Dermed blir det også registrert få tilfeller. - Det finst ikkje eit svar med to strekar, men eg meiner at mist 70 prosent må bruka appen. Om sju av ti nyttar appen, vil halvparten av møta i samfunnet i beste fall bli registrerte, sier Strisland., som legger til: - Eg er også redd for at appen kan ge brukarane ein falsk tryggleik som går utover nytteverdien. Appen erstattar ikkje andre viktige smitteverntiltak, som å halda avstand, god handhygiene og unngå andre om du har symptom.

Tilbake i FHI presiserer assisterende direktør Gun Peggy Knutsen at det videre målet med "Smittestopp" er at flere laster den ned og tar den i bruk, slik at man kan få stoppet flere smittekilder. - Dette er eit tiltak som skal supplera manuell smittesporing og andre smitteverntiltak, sier Knutsen. Videre sier hun: - Det vil vera mange situasjonar der ein ikkje kjenner, eller hugsar dei ein har vore i nærleiken av. Då vil Smittestopp kunna gje ein unik tilleggsverdi utover det manuell smittesporing klarer å avdekka.

Les hele saken: Over 400.000 har lasta ned Smittestopp: – For få, meiner forskar – NRK Norge – Oversikt over nyheter fra ulike deler av landet

Kilde: nrk.no

Publisert av: Anders Teslo