Empo TV

Noen båter tar ikke med alle

Fra og med 1. februar trenger ikke rutebåter med plass til tolv eller færre passasjerer å tenke på universell utforming lenger. Da kom det nemlig ny «Forskrift om fartøy under 24 m som fører 12 eller færre passasjerer». Båter som var ...

Publisert:

Fra og med 1. februar trenger ikke rutebåter med plass til tolv eller færre passasjerer å tenke på universell utforming lenger. Da kom det nemlig ny «Forskrift om fartøy under 24 m som fører 12 eller færre passasjerer». Båter som var rutegående  måtte tidligere følge de samme kravene til universell utforming som andre, større fartøy. Men dette kravet ble fjernet fra sikkerhetsforskriftene i vinter.

Fartøy med maksimalt tolv passasjerer hadde i utgangspunktet ikke noe krav til universell utforming tidligere, heller. «Fartøy i rutefart» var unntaket. Så lenge båten gikk i rute, gjaldt reglene også om den bare hadde plass til tolv eller færre passasjerer.

Sjøfartsdirektoratet sendte forslaget ut på «høring», der over 100 personer fikk uttale seg om endringene. Representanter fra Handikapforbundets organisasjoner eller enkeltpersoner med funksjonsnedsettelser ble holdt utenfor. Ingen av de 103 organisasjonene, bedriftene og etatene som fikk brevet med mulighet til å uttale seg, representerer passasjerer med funksjonsnedsettelser. Hurtigbåtforbundet ble alene om å ta opp rullestolbrukernes sak.

«Hurtigbåtforbundet tok i høringsrunden opp spørsmålet om universell utforming. Dette har altså vært en del av vurderingen, selv om høringen dessverre ikke ble sendt direkte til Handikapforbundet.» Det skriver statssekretær Jan-Christian Kolstø (V) i en epost til Handikapnytt, formidlet gjennom kommunikasjonsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet.

I praksis forteller Kolstø om et valg mellom å gi et tilbud uten å ta med rullestoler og å ikke gi noe tilbud i det hele tatt. – Tidligere skulle båter med tolv eller færre passasjerer i rutetrafikk sertifiseres etter reglene som gjaldt passasjerskip. Ofte var det hverken økonomi eller passasjergrunnlag til dette, noe som medførte at slike ruter ikke ble opprettet, sier han.

Leder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund kommenterer hvor ironisk det er at rullestolbrukere stenges ute akkurat det året hvor «hele Norge» skal feriere i hjemlandet. – Nok en gang blir vi utestengt fra et område som vi hadde tilgang på tidligere. Dette er et skritt tilbake, sier hun. Dette er ikke akkurat å tilrettelegge for at alle skal kunne bruke «feriedestinasjon Norge». Det hadde vært greit om funksjonshemmede kunne feriere på samme måte som alle andre. I en tid der Handikapforbundet egentlig arbeider for bedringer, er ikke dette det første eksemplet på at det går motsatt vei og at rettigheter blir borte, sier hun.

– Det er fremgang for universell utforming i Norge, men vi ser også at den svekkes og at det er tilbakegang på noen områder. Vi vet at vi er nødt til å ha et samfunn der vi gjør at folk klarer seg mer på egen hånd, men så svekker vi tiltakene som er nødvendig for at akkurat det skal skje, sier Brandvik til Handikapnytt.no

Les hele saken; https://www.handikapnytt.no/regelendring-under-radaren-i-ar-ble-det-lovlig-a-kjore-rutebat-uten-rullestolplass/

Postet av Birgitte  Falck-Jørgensen, 26.juni 2020