Empo TV

Norge skal gjenåpnes trinnvis

Onsdag redegjorde statsminister Erna Solberg om regjeringens gjenåpningsplan for Stortinget, en plan som skal gjennomføres i fire trinn.

Publisert:

- Vi skal gjøre dette trinnvis og kontrollert. Når vi har åpnet opp ett trinn, vil vi som hovedregel vente i tre uker før vi går videre til neste trinn. Når vi ser at det er trygt, og smitten ikke øker igjen, vil vi gå videre til neste trinn i planen, sa Solberg i redegjørelsen. Hun la ikke frem noen datoer, men planen springer ut fra tre sentrale kriterier: Smittesituasjon og sykdomsbyrde, kapasitet i helsetjenesten og vaksinasjonstempoet. Solberg fortalte at dersom vaksineleveransene går etter planen, kommer alle over 18 år til å få tilbud om første dose i løpet av juli.

Som nevnt består regjeringens gjenåpningsplan av fire trinn, og under følger noen av punktene. Det er verdt å merke seg at landets skoler og barnehager må følge trafikklysmodellen uansett hvilket trinn de befinner seg på.

Trinn 1

 • Inntil 5 gjester kan være samlet i private hjem.
 • Skjenking til kl. 22:00, med krav om matservering.
 • Det kan gjennomføres arrangementer med deltakere fra én kommune.
 • Avstandsanbefalingen endres tilbake til 1 m.
 • Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, som kultur- og idrettsarrangementer eller gudstjenester, der alle sitter på faste plasser.
 • Inntil 200 personer på utendørsarrangementer, men 200 x 3 kohorter (grupper) dersom publikum sitter på faste plasser.

Trinn 2

 • Det vil åpnes for økt fysisk undervisning på høyskoler, universiteter og fagskoler.
 • Besøk i private hjem åpner man fra 5 til 10 gjester.
 • I leide lokaler vil det bli mulig for 20 personer å være tilstede.
 • Skjenketiden utvides til 24:00 (midnatt) og kravet om matservering fjernes.
 • Arrangementer med faste plasser kan gjennomføres med 200 personer til stede.
 • Barn og unge vil kunne delta på arrangementer og trening som gjennomføres av kommunen, og innendørs vil det være en antallsbegrensning på 100.

Trinn 3

 • Det åpnes for at man kan ha 20 gjester hjemme. I tillegg kan 50 personer møtes på private arranementer i innleide lokaler.
 • For offentlige arrangementer vil det bli gjort egne vurderinger som knyttes opp mot hurtigtester og vaksinesertifikat.
 • Det vil bli normale skjenketider, men det vil fortsatt være krav om registrering og god avstand mellom gjestene.
 • Man vil fortsatt ønske at flest mulig jobber hjemmefra.
 • I breddeidretten for voksne vil det bli vurdert å begynne med seriespill og øvrige konkurranser.
 • Barn og unge vil kunne delta på arrangementer og idrett på tvers av kommunegrensene.

Trinn 4

 • Mye vil kunne være som normalt, men fortsatt krav til smitteverntiltak, avstand, at man er hjemme når man er syk eller i karantene.
 • Det kan fortsatt være behov for bruk av hjemmekontor.
 • Det vil fremdeles være begrensinger når det gjelder store offentlige arrangementer, samt bredde- og fritidsaktiviteter.
 • Det kan fortsatt være aktuelt med innreiserestriksjoner, særlig for folk som kommer fra land som har mye smitte.
 • Man må fortsatt regne med at det vil være krav om karantene og test for besøkende fra enkelte områder.

Les hele saken: Her er Erna Solbergs gjenåpningsplan – NRK Norge – Oversikt over nyheter fra ulike deler av landet

Kilde: nrk.no

Publisert av: Anders Teslo