Empo TV

Norsk reiseliv glemmer de funksjonshemmede- går glipp av millioner

Norsk reiseliv er hardt rammet som en følge av smittevernstiltak i næringen. Reiseglade nordmenn og en hel reiselivsnæring har fått tilværelsen snudd på hodet. At Norge vil framstå som et attraktivt reisemål for mange nordmenn i år er ...

Publisert:

Norsk reiseliv er hardt rammet som en følge av smittevernstiltak i næringen. Reiseglade nordmenn og en hel reiselivsnæring har fått tilværelsen snudd på hodet. At Norge vil framstå som et attraktivt reisemål for mange nordmenn i år er det liten grunn til å betvile. Men at funksjonshemmede kan  utgjøre en inntektsbringende målgruppe som faktisk aktiv søker opplevelser i nærmiljøet, synes norsk reiseliv å ha liten forståelse for .

En særlig viktig side ved denne glemte delen av det norske reiselivsmarkedet, er at den også representerer muligheter for et mer bærekraftig reiseliv. Mange med funksjonsnedsettelser ønsker flere og bedre tilrettelagte kortere reiser og opplevelser i nærområdet. Mange kan og prioriterer gjerne, å reise utenfor høysesongen; flere søker lengre opphold, og raten av gjenkjøp er høy. Økonomisk utgør manglende satsing på de funksjonshemmede i reiselivet et tap på 142 milliarder euro på grunn av manglende tilrettelegging

Merete Kvamme Fabritius fra Nordlandsforskning har skrevet en kronikk om dårlig tilgjengelighet for norske reisemål.  Hun skriver videre at det har vært begrenset næringsmessig og forskningsmessig interesse for koblingen mellom reiseliv og funksjonsnedsettelser. -Erfaringer fra vårt forsknings- og utviklingsprosjekt "Opplevelser for alle" og andre undersøkelser, tilsier  at begrenset satsing på denne delen av markedet skyldes en kombinasjon av manglende kunnskap og stereotypier (at alle er like). En vanlig forestilling er at det er snakk om en liten og pengesvak målgruppe. Reiselivsnæringen tror også at tiltak for tilrettelegging er ulønnsomme.

https://forskersonen.no/kronikk-meninger-reise/norsk-reiseliv-glemmer-de-funksjonshemmede-og-taper-trolig-millioner/1690264

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen