Empo TV

Ny rapport om veiforholdene

I en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) kommer det frem at manglende vedlikehold på gang- og sykkelvei fører til at rullestolbrukere ikke kommer seg ut, særlig når det er snø og is på veien.

Publisert:

Rapporten, som bygger på gruppeintervjuer med innbyggere i Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim, konkluderer med at driften og vedlikeholdet av veiene påvirker fremkommeligheten til både eldre og funksjonshemmede. Når det er vinter kan manglende brøyting medføre at man ikke kommer seg ut med rullestol, og dersom det er dårlig brøytet på parkeringsplassen kan det bli vanskelig å få tatt ut rullestolheisen. I rapporten kan man også lese følgende: "På spørsmål om hva som skal til for for at de skal bevege seg mer ute vinterstid sa rullestolbrukerne at myndighetene må bli flinkere til å skrape og fjerne snøen - og helst endre minimumsgrensa for når det skal gjøres noe. Det må tilrettelegges for for at alle skal kunne ferdes ute. Det at det er vanskelig å ferdes ute gjør en allerede utfordrende hverdag enda vanskeligere."

Ifølge rapporten er slaps et stort problem for rullestolbrukerne, ettersom stolen spinner eller sklir. Informantene forteller at de små hjulene på rullestolen synker nedi snøen, og at man må bruke mye krefter på å holde kursen jevn. Det pekes også på overvann, som kan gjøre at man setter seg fast i hull som man ikke ser. I tillegg kan elektriske rullestoler kortslutte dersom de kommer i kontakt med vann. Om sommeren er det ujevnt dekke og hull i asfalten som skaper problemer. På ujevnt dekke kan rullestolen sette seg fast, eller i verste fall velte i hull eller helninger.

En av forskerne som står bak rapporten, Maja Karoline Rynning, forklarer at rapporten er en kvalitativ undersøkelse med gruppeintervjuer, der man har som hensikt å tegne et mer detaljert bilde enn man gjør gjennom en bred spørreundersøkelse. - Vi ser ikke at det de to fortalte, gjelder for alle rullestolbrukere, sier Rynning, og sikter til at det bare var to personer - begge fra Kristiansand - som intervjuet om deres erfaringer. - Å rekruttere deltakere til spørreundersøkelser og intervjuer er alltid en utfordring. Denne gangen gikk vi gjennom seniorrådet og rådet for funksjonshemmede i Kristiansand kommune. Det var bare to som meldte seg, og vi skulle gjerne ha hatt med flere, sier Rynning.

Les hele saken på Handikapnytt.no:

Publisert av Anders Teslo