Empo TV
Trondheim
 Foto: Katja Fuhlert fra Pixabay

Trondheim Foto: Katja Fuhlert fra Pixabay

Trondheim:

Kommunen dømt for diskriminering av rullestolbruker

13-åring fikk ikke være med på leirskole

For mange barn er det å dra på leirskole sammen med klassen sin et høydepunkt som vil bli husket for resten av livet. En som derimot ikke fikk dratt på leirskole er 13-årige Anders Ravn Toset, som sitter i rullestol.

Publisert:

Etter at Anders' far, Håvard Ravn Ottesen, klagde inn Trondheim kommune for Diskrimineringsnemda, slo nemda fast at kommunen hadde diskriminert sønnen deres. - Denne saken er ikke unik. Det er mange som havner i en slik situasjon, sier Ottesen.

I saken kom det frem at Strindheim skole, der Anders gikk i 6.-klasse våren 2022, har hatt en langsiktig avtale med leirskolen på Skårøya på Hitra. Både leirskolen og skolen prøvde å finne en klasse som kunne ta over ukene til Strindheim skole, men uten hell. I stedet fikk Anders tilbud om å være med på en alternativ opplevelsesuke eller å dra på en annen leirskole med voksne som han kjenner fra før, men uten klassen sin.

Diskrimineringsnemda slår fast at Trondheim kommune har brutt plikten til egnet individuell tilrettelegging, og det regnes som diskriminering. Håvard Ravn Ottesen forteller at vedtaket kommer for sent til å hjelpe Anders, men at han håper at avgjørelsen blir viktig for andre barn som trenger tilrettelegging for å dra på leirskole.

- Den prinsipielle delen som er interessant, er at det er åpenbart at det ikke går an å bruke økonomi-argumentet. Kommunene må organisere seg slik at de har muligheten til å omrokere mellom leirskoler hvis skolene har langsiktige avtaler, sier Ottesen.

Videre sier han - Den største utfordringen i leirskoleverdenen er et gap i forventningen til støtte. Når skolen sender av gårde noen, har de veldig ofte for lite personressurser til å gi et godt tilbud. Så stilles det krav til leirskolene at de skal yte assistanse som de som de ikke har kapasitet til. Ottesen legger til: - Det finnes få fysiske barrierer hvis du har nok personressurser.

Etter at Diskrimineringsnemda fattet avgjørelsen om at Trondheim kommune hadde diskriminert Anders, har kommunen nå gått i gang med å se på leirskoleavtalene.

Les hele saken i Handikapnytt.no:
Trondheim kommune dømt for diskriminering