Empo TV

Pårørende etter selvmord står ofte alene-Må lete etter hjelp selv

Ferske tall fra Dødsårsaksregisteret viser at 650 personer tok selvmord i 2019. Tallet tilsvarer nesten to hver dag. Mange har etterlyst en bedre oppfølging av etterlatte. En oversikt over selvmordstall fra 2019 i følge folkehelseinstituttet ...

Publisert:

Ferske tall fra Dødsårsaksregisteret viser at 650 personer tok selvmord i 2019. Tallet tilsvarer nesten to hver dag. Mange har etterlyst en bedre oppfølging av etterlatte.

En oversikt over selvmordstall fra 2019 i følge folkehelseinstituttet viser at 650 personer tok sitt eget liv. Dette er 24 færre enn året før da det var 674. Av disse var 465 menn og 185 kvinner, menn utgjør dermed cirka 70 prosent. Over halvparten av alle selvmord forekommer i aldersgruppen 30-60 år. I fjor høst kom regjeringen med en handlingsplan, hvor et av målene er at etterlatte skal få umiddelbar og varig oppfølging. Det støttes av Marion, som mistet sin sønn i selvmord for 10 år siden. – Det er vanskelig å vite hva man skal gjøre når man står oppi situasjonen. Jeg savnet en person som kunne være der og gjøre meg trygg, sier hun. Da Marion Messels sønn tok sitt eget liv, følte hun seg helt overlatt til seg selv.

Da Marion Messels sønn tok sitt eget liv, følte hun seg helt overlatt til seg selv. Nye tall viser at nesten to personer tar livet sitt i Norge hver dag. – Jeg skulle gjerne hatt en person som kunne vært der umiddelbart og veiledet meg. For du blir så fortvilet og føler deg så alene, sier Marion Messel (63).

– Han visste ikke hvordan han skulle takle livet og så ingen annen utvei, sier hun. Det var moren som fant ham. I leiligheten han bodde i bare fem minutters gange unna hennes eget hus. Marion (63) tror en god løsning hadde vært om politiet på slike oppdrag har med en person som kan støtte pårørende umiddelbart.

Hun savnet råd om flere ting. Blant annet om hvordan tragedien burde formidles til til Kims lillebror på 12 år og hvordan hun skulle  takle vonde tanker og skyldfølelse. Det var ambulansepersonell som kjørte henne hjem, der alt var bare var rart  og uvirkelig. Først etter noen dager fikk hun tilbud om krisehjelp.  Det tok tre år før Marion kom tilbake i arbeid. Hun tror at dersom hun hadde fått øyeblikkelig hjelp kunne livet vært annerledes. – Du må være ressurssterk for å miste noen. Jeg tror det er fort gjort å bukke under hvis ikke du er sterk. Heldigvis hadde jeg andre som trengte meg, sier hun.

LEVE, Landsforeningen for etterlatte etter selvmord, erfarer at mange ikke får god nok oppfølging. – Noen steder er det god oppfølging fra dag én. Andre steder blir de overlatt til seg selv. Vi trenger et tilbud som er likt over hele landet, sier generalsekretær Terese Grøm. Hun mener det er viktig at etterlatte får umiddelbar og langsiktig oppfølging. Dette fordi reaksjonene etter selvmord er så sterke og overveldende. – Mange mister fotfestet og har selv lyst til å dø. De reaksjonene et selvmord igangsetter, gjør at det er helt avgjørende med god oppfølging, sier Grøm. Hun vet det er etterlatte som opplever at de må rydde og vaske etter at selvmordet har skjedd. – Å måtte gjøre slike oppgaver i tillegg til det traumet og sjokket som et selvmord er, er selvsagt ikke slik det skal være, sier hun. Grøm mener løsningen kan være at politiet kobler på en rådgiver som bistår.

Artikkelen er hente4t fra NRK.no

https://www.nrk.no/sorlandet/etterlatte-etter-selvmord-skal-fa-mer-hjelp-1.15278007

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen