Empo TV

Petter (21) er en av 160 som har fått fast jobb gjennom HELT MED.

Foto: Illustrasjon

Foto: Illustrasjon

Petter Østreng har fått seg fast jobb i Fellesorganisasjonen (FO) som servicevert. Hver dag utfører han nødvendige arbeidsoppgaver som kanskje ikke legges merke til. Alle setter pris på oppgavene han gjør. Han henter posten, legger på plass aviser, lager kaffe, rydder på kjøkkenet og setter inn og tar ut av oppvaskmaskinen, fyller papir i kopimaskinen når det trengs, åpner døren for gjester eller varer som kommer til kontoret og utfører diverse innkjøp.

Publisert:

Etter at Petter, som har en lettere utviklingshemming, fikk fast jobb som servicevert hos FFO har de andre ansatte fått mer tid til andre arbeidsoppgaver. Han er blant de 160 som er blitt tilbudt fast jobb gjennom HELT MED-ordningen. Han får med det hyppig oppfølging av en jobbspesialist. Nå kan det bli en stund til flere personer får den samme muligheten som Petter. I regjeringens budsjett ble det nemlig ikke viet noen ekstra midler til ordningen. Det betyr at de som allerede har fått fast jobb, vil få den oppfølgingen de skal ha. Men det vil ikke være nok ressurser til verken å skape nye arbeidsplasser eller følge opp de som får jobb i året som kommer.

– Det er en skandale at det ikke blir bevilget ekstra midler til å opprette flere stillinger gjennom HeltMed. Særlig når man ser verdien av det arbeidet HELT MED gjør på både individ- og samfunnsnivå. Det sier jobbspesialist i kompetansebedriften Sens, Ole Martin Hanssen. Sens samarbeider med HELT MED om å følge opp personer med utviklingshemming i arbeidslivet. Det er Hanssen som følger opp 21 år gamle Petter Østreng. Det er viktig at de som får jobb gjennom HELT MED får oppfølging hele veien, ikke bare en måned, eller et år. Østreng trives godt i FO-sine lokaler. Han føler at han er blitt tatt godt imot, og at han mestrer arbeidsoppgavene. Og så de han hadde noen utfordringer med i starten. For eksempel det å brette fakturaer og legge dem i konvolutter. For en som har vansker med motorikken, kan det å brette arkene kant i kant være ekstra vanskelig. Men Østreng fikk den tiden han trenger til å prøve seg og han fikk beskjed om at han bare måtte spørre hvis han trengte hjelp.

FFO er de første som har ansatt en person gjennom HELT MED. De hadde fire personer inne til intervju, og av dem valgte de Petter Østreng. – Vi falt veldig for Petter, sier arbeidsgiveren hans, Marit Wahlstedt til Fontene. Han er en positiv person som glir rett inn i arbeidsmiljøet, sier Wahlstedt, som er avdelingsleder ved avdeling for administrasjon og støtte i FO. Hun er veldig glad for det samarbeidet forbundet har fått til med HELT MED. Hun er også fornøyd med den jobben Østreng har gjort hittil. Allerede fra dag én var hun sikker på at han ville fungere godt i stillingen som servicevert.
Arbeidsgiveren gir Østreng god tid til arbeidsoppgavene. Han blir også fulgt opp av jobbspesialisten Hanssen og fadderen hans på jobb, Carl-Richard Hollekim. De tre har jevnlige oppfølgingsmøter der de blant annet diskuterer arbeidsoppgavene og arbeidslivets spilleregler. De snakker også om hvordan de kan legge til rette for at Østreng skal utvikle seg videre.

I dag er under 3 prosent av voksne med lett utviklingshemming er i ordinært arbeid. Det synes Petter er trist. – Det burde vært flere. Jeg tror ikke folk ser potensialet vårt, sier han. Petter tror mange arbeidsgivere ikke ansetter personer med lett utviklingshemning fordi de tenker at det blir mye ekstra arbeid. Selv om mange er positive til å være en del av HELT MED-ordningen, har de utfordringer med å rekruttere flere personer.– Det er nok mange som vegrer seg for å søke ordinær jobb på grunn av holdninger i samfunnet som forteller personer i målgruppa at de ikke kan jobbe ordinært, sier jobbspesialist Hanssen. – Vårt mål er at slike historier ikke skal være unntaket. Vi vil at alle som er i samme situasjon som Petter skal få en reell mulighet til å komme ut i det ordinære arbeidslivet og at de skal kunne velge mellom ulike jobber, sier Eknes, daglig leder i HELT MED.
Ole Martin Hanssen mener det er mange ressurser der ute som ikke er utnyttet. Personer som kan være god arbeidskraft med litt tilrettelegging og oppfølging. – Jeg tror også at det er flere som ikke kjenner til mulighetene de har i det ordinære arbeidslivet. Ved å synliggjøre de mange suksesshistoriene til HELT MED kan vi nå ut til flere personer i målgruppa og inspirere flere til å søke jobb gjennom denne ordningen. Men da må jobbene finnes, og da må det økte midler til i statsbudsjettet, sier jobbspesialisten.

Saken er fra Fontene:

Petter (21) har fått fast jobb. – Han er unntaket, ifølge daglig leder i HELT MED