Empo TV

Uvaksinerte BPA-assistenter kan bli oppsagt i Sverige

Det svenske BPA-selskapet Lystra som tilbyr brukerstyrt personlig assistanse har et vaksinekrav for sine ansatte. Om du ønsker å være ansatt må du være koronavaksinert dersom den enkelte BPA-arbeidsleder krever det. Lystras HR-sjef Jesper Gullstrand sier til til Sveriges Radio Ekot at hvis en ikke er vaksinert, kommer ens nærmeste leder til å opprette en handlingsplan på tre måneder. Innen den perioden ser selskapet helst at den BPA-ansatte vaksinerer seg.

Publisert:

Hvis den ansatte likevel velger å ikke vaksinere seg er det risiko for omplassering eller i verste fall oppsigelse. HR-sjef Gullstrand anslår at rundt 20 ansatte risikerer å miste jobben om de ikke vaksinerer seg. Vaksinekravet gjelder for både assistenter og ansatte i administrative stillinger.

– Det er rart å lage en kollektiv oppsigelsessituasjon når det er enkelte arbeidstakere
saken dreier seg om. Det høres ikke så gjennomtenkt ut, sier Lars-Sture Johansson i fagforbundet Kommunal til Sveriges Radio. Men om assistenter og andre ansatte ikke får noe valg om de vil fortsette som ansatte Lystra, ligger prinsippet om den enkelte vedtakseier fast.

I en pressemelding på Lystas nettsider understreker selskapet at den enkelte kunden, altså den funksjonshemmede bruker av BPA- tjenesten om vedetaksmottaker selv har frihet til å bestemme hvem assistansen utføres av. De bestemmer også selv om den BPA-ansatte skal være vaksinert.
– Uten den friheten til å velge faller hele konseptet om kundens selvbestemmelse. Men samtidig herjer en pandemi som Sverige og resten av verden forsøker å tilpasse seg. I vår bransje står én ting fast, og det er kundens selvbestemmelsesrett. Våre kunder kan altså stille vaksinasjon som krav eller ikke. Det er kundens behov og selvbestemmelse som til syvende og sist avgjør.

Saken er fra Handikapnytt:
Svensk BPA-selskap vil si opp uvaksinerte assistenter