Empo TV

Vil ha felles tilnærming for vaksinering i bofellesskap

I en kronikk i Aftenposten skriver Øyvind Nordbø om vaksinering av utviklingshemmede. Han mener at det ville vært på sin plass dersom man hadde en felles tilnærming når det gjelder vaksinering av bofellesskap.

Publisert:

"Min sønn er snart 30 år. Han er en liten gutt i en stor kropp, og er en av 19.000 personer med utviklingshemming som mottar helse- og omsorgstjenester i Norge.", skriver Nordbø innledningsvis, før han fortsetter: "Utviklingshemming innebærer ulike grader av lærevansker og opptil flere kroniske sykdommer. Noen er tildelt heldøgns omsorgstjenester og bor i bofellesskap og omsorgsboliger. Opprinnelig var disse prioritert for vaksine samtidig med beboerne i sykehjem, men ved en revidering "forsvant" boformer utenom sykehjem ut av denne felles tilnærmingen. Begrunnelsen var at de er en sammensatt gruppe og at mange av dem uansett vil være prioritert på grunn av høy alder eller sykdom/tilstand."

Videre skriver Nordbø om muligheten for å bli vaksinert dersom man er utviklingshemmet: "En person med utviklingshemming, autisme og epilepsi vil ikke nødvendigvis ha en prioritert plass i vaksinekøen. Det finnes 140 medisinske diagnosekoder (ICD-10) som definerer risikogruppe/tilstand. Treff på én av disse avgjør om man får vaksine. Forsøk på millimeterpresisjon som dette, er vanskelig å forstå og akseptere.

Mot slutten av artikkelen skriver Nordbø: "Min sønn fikk treff på FHI-listen for én av de tre sykdommene han lever med. At eksperter definerer han til å ha høy risiko og derfor skal ha en prioritert plass i vaksinekøen er på en måte godt. Men det er også urettferdig på et vis. En felles tilnærming for vaksine i bofellesskap vil være rasjonelt, verdig og det vil være rett prioritering."

Les hele kronikken: En felles tilnærming for vaksine i bofellesskap vil være verdig (aftenposten.no)

Kilde: aftenposten.no

Publisert av: Anders Teslo