Empo TV

Sensitive personopplysninger om elever på avveie

Rektor sendte ut klasseliste som inneholdt elevenes diagnoser

Da det på en skole sør for Bergen ble sendt ut en ny klasseliste, inneholdt lista et vedlegg med navn og diagnoser på enkeltelever.

Publisert:

Meldingen ble sendt gjennom appen Vigilo, som ble stengt for det aktuelle klassetrinnet da det viste seg at skaden var skjedd. Selv om meldingen og innholdet ble slettet før foreldrene fikk tilgang til appen igjen, hadde ni foreldre rukket å lese den. Foreldre på klassetrinnet som har barn som er omtalt i vedlegget, har blitt kontaktet av skolen som beklager at feilen fant sted.

Foreldrene på klassetrinnet har fått et brev der skolen informerer om hendelsen, som er sendt inn til personvernombudet og Datatilsynet. Skoledirektør Frode Nilsen i Bergen kommune forteller at de ser alvorlig på hendelsen, og forstår at tilliten til skolen blir svekket når en slik hendelse skjer. - Ethvert brudd på personvernet er alvorlig. Vi skal gjøre alt vi kan for å hindre at dette ikke skal skje igjen, sier Nilsen. Skolens rektor sier i en SMS at hun ikke kan uttale seg så lenge saken blir undersøkt.

Les hele saken: https://www.handikapnytt.no/category/notiser/#rektor-sendte-ut-klasseliste-med-elevers-diagnose

Kilde: handikapnytt.no, Bergens Tidende (bt.no)