Empo TV

Tolga-saken:

Holøyen-brødrene fikk medhold av Høyesterett

Kan kreve Tolga kommune for erstatning

Fredag kunngjorde Høyesterett at det er Tolga kommune som er ansvarlig for å utbetale erstatning for de to brødrene som var registrert som utviklingshemmede - uten at de visste om det.

Publisert:

- Vi er glade for at Høyesterett er enig med oss, skriver brødrenes advokat Nicolai V. Skjevedal i en e-post til NRK

Med Høyesterett avgjørelse kan brødrene sende inn et søksmål til Tolga kommune, som har ment at det er staten som søksmålet skal rettes til. Søksmålet gjelder påstander om menneskerettsbrudd. - Denne avklaring fra Høyesterett har vært nødvendig, sier Skjevedal videre. Etter avgjørelsen betyr det at Holøyen-brødrenes erstatningskrav skal behandles videre i det norske rettssystemet. Dermed er det domstolene som skal avgjøre om brødrene har rett på å få erstatning fra Tolga kommune.

Det var i 2018 at VG avdekket at de tre brødrene Holøyen - Magnus, Arvid og Lars Peder - hadde hatt status som utviklingshemmede siden 2013, uten å vite om det. Registeringen av de tre brødrene skjedde i perioden 2012-13, og samme år som saken ble avdekket slo en utredning fast at to av brødrene ikke var utviklingshemmet. Helse- og omsorgsministeren, kommunalministeren og justisministeren krevde at det skulle settes i gang en uavhengig granskning, og granskingsrapporten kom i februar 2019. I etterkant krevde to av brødrene en erstatning på til sammen 3 millioner kr, men kravet ble avvist av den daværende fylkesmannen og Tolga kommune.

Les hele saken:

NRK: Tolgabrødrene fikk medhold av Høyesterett

Kilde: nrk.no

#Tolga-sakenVis flere