Empo TV

Et universelt utformet Norge

Endelig ble den lenge savnede handlingsplanen om universell utforming lagt fram i går. Ti statsråder i åtte departementer kunne presentere planen innen 65 ulike områder i samfunnet blant annet samferdsel.  Denne handlingsplanen følger opp ...

Publisert:

Endelig ble den lenge savnede handlingsplanen om universell utforming lagt fram i går. Ti statsråder i åtte departementer kunne presentere planen innen 65 ulike områder i samfunnet blant annet samferdsel.  Denne handlingsplanen følger opp viktige EU og FN- bestemmelser. Den nye planen for universell utforming har flere nye planer på nye områder. Planen har fått navnet «Bærekraft og like muligheter-et universelt utformet Norge».

Kultur – og likestillingminister Abid Raja (V) sier at de har jobbet for et samfunn som skal fungere for alle, i utdanning, jobb og hverdagsliv.  Universell utforming handler om å kunne trille med seg barnevognen eller rullestolen dit man ønsker. Kunne bruke kollektivtrafikk selv om man har begrenset førlighet, eller bruke digitale tjenester selv om man er svaksynt. Kollektivreiser er et eksempel hvor universell utforming er viktig, mener Raja. 370 holdeplasser og 40 kollektivknutepunkter skal være ferdig universelt utformet i løpet av 2023, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i pressemeldingen.

Alders- og demensvennlige boliger er utviklet tilgjengelige. Tolketjenester for døve og hørselshemmede gjøres også bedre i den nye planen. Tilrettelegging i skoler, idrettsanlegg og museer skal bli mer tilgjengelig for alle.

– Alle skal ha like muligheter for personlig utvikling, deltakelse i samfunnet og livsutfoldelse, som betyr at all planlegging må ha dette verdigrunnlaget som premiss. Før planene er lagt og strekene er tegnet, må man tenke inkludering og likeverd for alle. Ved å fokusere på universell utforming i planleggingsfasen, skapes løsninger som gjør dette mulig uavhengig av livsfase og funksjonsnivå, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Interesseorganisasjoner for funksjonshemmede og ulike faggrupper har gitt innspill og bidrag til utviklingen av denne planen. Det vil bli opprettet ulike fora og arbeidsgrupper som skal gi råd og følge opp innsatsen for universell utforming. – Friheten til å leve egne liv sikres bare gjennom et rettferdig og bærekraftig samfunn. Hvordan vi utformer våre fysiske og tekniske omgivelser betyr noe for hvem som kan delta på hvilke arenaer og er et utrolig viktig ledd i likestillingsarbeidet, sier Raja.

Saken er fra Handikapnytt

Les hele saken: Ny handlingsplan for universell utforming

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen