Empo TV

EU med nytt handikap-bevis

[b]Dersom du har en nedsatt funksjonsevne, og bor i et land som er medlem av Den europeiske union (EU), har du gode tider i møte: Innen 2023 er over vil unionen innføre kortet European Disability Card (EDC).[/b] som skal gjelde i alle EUs ...

Publisert:

Dersom du har en nedsatt funksjonsevne, og bor i et land som er medlem av Den europeiske union (EU), har du gode tider i møte: Innen 2023 er over vil unionen innføre kortet European Disability Card (EDC). som skal gjelde i alle EUs medlemsland.

Hensikten med European Disability Card er å gjøre det lettere å benytte seg av tilbud for funksjonshemmede, uansett hvilket medlemsland du måtte befinne deg i, samt at det skal bli lettere å reise mellom landene. Frem til nå har det eksistert ulike rabattordninger i enkelte land, samt at det finnes et EU-kort for handikapplasser. Men en felles ordning hvor man kan få rabatt på kulturbegivenheter, sport og opplevelser har ikke vært innført, før nå. I 2013 ble EUs handikapkort innført som et prøveprosjekt i Belgia, Estland, Finland, Italia, Kypros, Malta, Romania og Slovenia, og nå blir altså kortet tilgjengelig på permanent basis i resten av EU.

Men handikap-kortet er ikke det eneste tiltaket som EU iverksetter for å jevne ut forskjellene mellom funksjonshemmede med funksjonsfriske. I strategien "Union for equality" (en likestilt union) tar man til orde for at de enkelte medlemslandene må sørge for at funksjonshemmede får leve ut sine liv i selvstendighet ved hjelp av BPA (brukerstyrt personlig assistanse), og i 2022 skal det opprettes et europeisk ressurssenter som skal sørge for høyere standard og bedre sammenheng i arbeidet for å skape et mer likestilt Europa. Strategien peker på at selv om mye er blitt gjort for å bedre hverdagen for funksjonshemmede, lever denne gruppen fremdeles med en større risiko for å havne utenfor storsamfunnet.

Les hele saken: EU lanserer felles handikap-bevis (handikapnytt.no)

Kilde: handikapnytt.no

Publisert av: Anders Teslo