Empo TV

Fagfolk etterlyser begrunnelse for nedstengning

I løpet av uken som har gått har både lokale og sentrale myndigheter hevet smittevern-nivået som følge av stigende smittetall. Mens Oslos byrådsleder Raymond Johansen innførte de strengeste tiltakene i hovedstadens historie, innførte regjeringen skjerpede tiltak i Viken fylke, som har 1,2 millioner innbyggere, og i etterkant har flere kommuner i Nordland og Haugesundsområdet stengt ned.

Publisert:

Nå mener flere profilerte fagpersoner at myndighetene mangler grunnlag for å innføre såpass strenge tiltak overfor befolkningen. De tviler på at nedstengingene virker etter sin hensikt, samtidig som de rammer barn, ungdom, voksne og gamle. - Vi mener (...) at politikere sikrer seg støtte for svært inngripende smitteverntiltak gjennom å spre frykt for smitte, sykdom og død i befolkningen, sier psykologiprofessor Charlotte Reedtz og professor i medisinsk mikrobiologi, Ørjan Olsvik til Dagbladet. De har foreslått en egen koronapakke som de mener regjeringen bør legge frem for å veie opp for det mange av oss har mistet under koronapandemien, og forslagene lyder slik:

  • Kompensasjon for all tapt spesialundervisning
  • Kompensasjon for tapte eksamener for elever og studenter i form av økonomisk støtte til å ta opp prøver/arbeidskrav og muntlige eksamener
  • Kompensasjon for all tapt psykiatrisk behandling og tapte tiltak i barnevernet
  • Kompensasjon for alle tapte fritidstilbud gjennom økt støtte til kulturtiltak og idrettslag for barn og unge

Lege Charlotte Haug, som har doktorgrad i immunologi og infeksjonssykdommer, er kritisk til at man nå velger å innføre nye og strengere tiltak, og mener at myndighetene ikke er tydelige på hva vi oppnår ved å stramme inn, veid opp mot ulempene det fører med seg. - I Oslo har det vært stengt lenge, så spørsmålet blir: Hva oppnår man ved ytterliggere restriksjoner? Disse potensielle gevinstene må veies opp mot de store kostnadene og ulempene som vi vet at tiltakene har, sier Haug og fortsetter: - Det er ikke alt eller ingenting. Det er ingen som snakker om å ikke gjøre noen ting, og det er nok heller ikke slik at myndighetene tenker at viruset vil bli borte med disse tiltakene. Det er hele tida en avveining av ulike hensyn, men jeg savner at kunnskapsgrunnlaget for avveiningene blir gjort tilgjengelige, slik at vi kan diskutere for og imot åpent. Hun understreker at hun uttaler seg for å bidra til å opplyse og oppklare, etterom det for tiden er en del engstelse ute og går blant folk.

Videre sier Haug: - La oss si at disse inngripende tiltakene fører til ti prosent færre innleggelser - det må veies opp mot alle som mister jobben, barn i traumatiske hjem og depresjoner. Hadde vi hørt om slike tiltak i Kina for et par år siden, hadde vi nok tenkt at dette bare var noe som skjedde der. Vi må ikke glemme at slike inngrep i menneskers liv er et helt spesielt unntak i vår samfunnsform, og ikke slik vi vil ha det.

Les hele saken: Corona-tiltak og nedstenging - Ut mot tiltakene: - Sikrer støtte gjennom frykt (dagbladet.no)

Kilde: dagbladet.no

Publisert av: Anders Teslo

-