Empo TV

Handikapforbundet får millionstøtte til holdningsprosjekt

I revidert nasjonalbudsjett får handikapforbundet 4 millioner til prosjektet «Funkiskompetanse». Prosjektet har særlig fokus på barn og unge som målgruppe, i skole, fritid og kultur. «Funkiskompetanse» skal gi barn og unge mer kunnskap og ...

Publisert:

I revidert nasjonalbudsjett får handikapforbundet 4 millioner til prosjektet «Funkiskompetanse». Prosjektet har særlig fokus på barn og unge som målgruppe, i skole, fritid og kultur. «Funkiskompetanse» skal gi barn og unge mer kunnskap og endrede holdninger til funksjonshemmede.

Stortingsrepresentant Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius (Krf) er veldig glad for at støtten til prosjektet er på plass. Det er kristelig folkeparti som har arbeidet for å få prosjektstøtten inn i det revidert nasjonalbudsjettet. Millionstøtten kommer  samtidig med at Norges Handikapforbund har feiret sitt 90-årsjubileum på helgens digitale landsmøte.– Dette prosjektet har jeg stor tro på. Det er veldig treffsikkert med tanke på det funksjonshemmedes organisasjoner selv peker på som en stor utfordring. Går vi tidlig inn med holdningsendringer, så kan vi få mindre diskriminering på alle arenaer, sier Lossius til Handikapnytt. Samtidig viser hun til den ferske rapporten til Redd Barna om funksjonshemmede barn og unges fritid,

Prosjektet går ut på at personer med funksjonsnedsettelse selv skal inn i skolen, møte elever og lære dem om hvordan det oppleves å leve i et samfunn med barrierer og diskriminering.– Dette gir barn en mulighet til å stille de åpne og direkte spørsmålene til mennesker som tåler det. Jeg har tro på slike møter kan gi en varig effekt. Barn har en sterk rettferdighetssans, sier Lossius, som sitter i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Prosjektstøtten på 4 millioner i nasjonalbudsjettet er et engangsbeløp. Men Jorunn Elisabet Gledisch Lossius ønsker at prosjektet blir permanent, i hvert fall om Krf får viljen sin. For hun innser at holdningsendring og -dannelse krever kontinuitet.

Lossius mener at holdningsarbeid ikke er det eneste virkemiddelet for å skape likestilling og stanse diskriminering av funksjonshemmede. Det er også nødvendig med «harde» lover og tydelige bestemmelser.– Vi trenger begge deler. Vi trenger lover som sier at det ikke er lov å diskriminere. Og vi trenger å endre holdningene i samfunnet. Vi ser i skolen at barn som har klassekamerater med nedsatt funksjonsevne, får andre og mer inkluderende holdninger. Derfor trenger vi universelt utformede skoler. Fortsatt er vi ikke der, men det er noe vi i KrF arbeider for. Vi må sørge for at alle barn er sammen, og da må vi jobbe på mange arenaer samtidig.

Saken er fra Handikapnytt

Les hele saken her: handikapforbundet på statsbudsjettet

Saken er hentet fra Handikapnytt

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen